Gott samarbete leder till hög täckningsgrad i Cancerregistret

Sidan publicerades 19 november 2018

Registeradministratörer på Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) arbetar utifrån en metod som ger en täckningsgrad i Cancerregistret på 99,89 % för diagnosår 2017 vid leverans till Socialstyrelsen.

Under året ska alla nya cancerfall rapporteras in från vårdgivare och patolog/cytologlaboratorier till Cancerregistret. Enheten för registerkoordination och kanslistöd skickar under året ut påminnelser till de verksamheter som det saknas anmälningar från enligt de anmälningar som kommit in från laboratorierna. När leveransen till Socialstyrelsen den 31 oktober närma sig intensifieras efterforskningen och vårdgivarna som det fortfarande fattas anmälningar från rings upp.

Kerstin Dreymertz–Vi är ensamma i Sverige om att ringa upp verksamheter som glömt att skicka in canceranmälningar. I år saknades det 950 anmälningar när vi började ringa och när vi levererade data till Socialstyrelsen var det bara bara 21 av 19 500 ärende för år 2017 kvar, säger Kerstin Dreymertz, registeradministratör på RCC Väst.

Chenyang Zhang, nationell statistiker för Cancerregistret sköter leveransen till Socialstyrelsen.Chenyang Zhang, nationell statistiker för Cancerregistret sköter leveransen till Socialstyrelsen.

Data från Cancerregistret används bland annat för att se hur utvecklingen ser ut för antalet nya cancerfall, om det finns några regionala eller demografiska skillnader och hur stor överlevnadssannolikheten är för olika cancersjukdomar. Registret är en grund till forskning för att utveckla cancervården. Sedan 1958 är det lag på att vårdgivare och patolog/cytologlaboratorier ska anmäla nya fall av cancer och förstadium till Cancerregistret.

– Det är jätteroligt att vi tillsammans med verksamheterna uppnår en så hög täckningsgrad. När vi ringde upp i år för att efterforska de anmälningar som fattades så var väldigt många positiva och glada och sa att ”Självklart ska vi hjälpa till med detta och skicka in.” säger Kerstin Dreymertz.

Registrering i kvalitetsregisterna underlättar anmälan till Cancerregistret

För att en uppringning inte ska behövas i framtiden tror Kerstin att vårdgivarna behöver få möjlighet att anställa fler medicinska sekreterare och utse personer som ansvarar för att anmäla nya cancerfall och förstadium till registret. För att underlätta för verksamheter att göra en anmälan till Cancerregistret finns det sedan början av året möjlighet att göra en elektronisk anmälan. En annan lösning för att få in fler anmälningar är att verksamheterna rapporterar in tumörer till kvalitetsregisterna i högre utsträckning. När vårdgivarna rings upp får de information om att de inte behöver dubbelanmäla. Det enda som krävs är att en anmälan sker till kvalitetsregistret för respektive diagnos sedan ser registeradministratörerna till så att det även kommer in en anmälan till Cancerregistret.

Lasse Lindesjö arbetar som administrativ koordinator på RCC Väst och håller med om att gensvaret varit positivt.

– Många förstår varför vi ringer upp och att det är viktigt att de rapporterar in data till registret. För mig som är nyanställd har det också varit trevligt att skapa kontakt med de ute på sjukhusen, som förhoppningsvis kommer leda till ett ännu bättre samarbete framöver säger Lasse Lindesjö.

Text: Emelie Ljunggren