Nyheter

Väst
Nytt nyhetsbrev från RCC Väst ute nu!

I RCC Västs nyhetsbrev får du månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Väst
Individuell vårdplan för bröstcancer

Min vård- och rehabiliteringsplan är en omarbetad version av den tidigare "Rosa boken" och ska delas ut till patienter i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Nu finns bland annat fler checklistor och sidor som fylls i tillsammans med patienten. Det ger en ökad möjlighet att individanpassa informationen.

Väst
Processägarinternat med värdefullt erfarenhetsutbyte

Engagemang och utbyte av erfarenheter speglades när processägare och utvecklingsledare träffades på VGR Campus Nya varvet i Göteborg. Årets första regionala processägarinternat bjöd på ett innehållsrikt program varvat med kompetensutveckling och glädje. Två givande dagar med fokus på processägarens roll, framgångsfaktorer, utbildning och digitalisering.

Väst
Tre nya SVF införs i april

Den 1 april införs ytterligare tre snabbspår för cancerutredning i Västra Götalandsregionen, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF).