Ny regional medicinsk riktlinje endometriecancer

Sidan publicerades 12 juli 2018

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för endometriecancer (livmoderkroppscancer) är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet som reviderades 2017.

För endometriecancer finns sedan 2017 ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget som beskriver vad som ska göras. Den regionala medicinska riktlinjen utvecklar hur det ska göras.

Ur innehållet:

  • Utredning
  • Behandling
  • Omvårdnad
  • Uppföljning
  • Recidiv
  • Kvalitetsregistrering
  • Processflöde

Läs mer här:
Regional medicinsk riktlinje endometriecancer (pdf)