MENY


13
JUL
2018

Väst

Introduktionsfinansiering öppnar dörrar till kunskapsutveckling

Innovationer och implementering av ny kunskap inom hälso- och sjukvården ska tas tillvara med hjälp av regional introduktionsfinansiering. Den regionala medicinska riktlinjen för cancerrehabilitering uppfyller kriterierna 2018.


12
JUL
2018

Väst

Ny regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för gallblåse- och gallvägscancer är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet.

Väst

Ny regional medicinsk riktlinje endometriecancer

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för endometriecancer (livmoderkroppscancer) är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet som reviderades 2017.

Väst

Regional medicinsk riktlinje framtagen för prostatacancer

Nu finns det en regional medicinsk riktlinje framtagen för prostatacancer, vilket tidigare har saknats.