Nyheter

Väst
Förberedelser inför start av nytt register för CNS-tumörer

Ett nytt kvalitetsregister för primära tumörer i centrala nervsystemet (CNS) startas upp under 2018. I början av december arrangerades en förberedande utbildningsdag för inrapporterande förvaltningar i Västra sjukvårdsregionen.

Väst
Olle Larkö vill se mer preventivt arbete inom sjukvården

Uppdraget som regional processägare för hudcancerprocessen inom Västra sjukvårdsregionen hade ganska länge varit vakant. Med gedigen erfarenhet, intresse för nya tekniker och hälsoekonomiskt tänk, tyckte Olle Larkö att uppdraget kändes helt rätt. Olle ser det preventiva arbetet som oerhört viktigt – för patienter, för vårdpersonal och inte minst för att vårdköerna på sikt ska minska.

Samverkan
Danska SVF-patienter remitteras oftast från primärvården

Sundhedsdatastyrelsen i Danmark har undersökt vem som hänvisar cancerpatienter till standardiserade vårdförlopp och i vilken utsträckning ledtiderna följs.

Samverkan
Ny version för SVF urinblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är nu reviderat och finns ute på remiss för synpunkter.

Samverkan
Tre nya SVF införs 2018

Under 2018 har landstingen i uppdrag att införa tre nya standardiserade vårdförlopp (SVF). De befintliga vårdförloppen kommer vid behov att uppdateras.

Väst
Utbildning och inkomst avgör om kvinnor lämnar cellprov

Bilden av att utlandsfödda kvinnor i Sverige oftare uteblir från gynekologisk cellprovskontroll behöver nyanseras. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i tidskriften PLOS One, klargör att utlandsfödda kvinnor deltar i samma utsträckning som svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå och inkomst.

Samverkan
Vårdförlopp för hudmelanom uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom är uppdaterat. Uppdateringen innebär bland annat förtydliganden om välgrundad misstanke och utredningsförlopp.