Nyheter

Väst
Förberedelser inför start av nytt register för CNS-tumörer

Ett nytt kvalitetsregister för primära tumörer i centrala nervsystemet (CNS) startas upp under 2018. I början av december arrangerades en förberedande utbildningsdag för inrapporterande förvaltningar i Västra sjukvårdsregionen.

Väst
Olle Larkö vill se mer preventivt arbete inom sjukvården

Uppdraget som regional processägare för hudcancerprocessen inom Västra sjukvårdsregionen hade ganska länge varit vakant. Med gedigen erfarenhet, intresse för nya tekniker och hälsoekonomiskt tänk, tyckte Olle Larkö att uppdraget kändes helt rätt. Olle ser det preventiva arbetet som oerhört viktigt – för patienter, för vårdpersonal och inte minst för att vårdköerna på sikt ska minska.

Väst
Utbildning och inkomst avgör om kvinnor lämnar cellprov

Bilden av att utlandsfödda kvinnor i Sverige oftare uteblir från gynekologisk cellprovskontroll behöver nyanseras. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i tidskriften PLOS One, klargör att utlandsfödda kvinnor deltar i samma utsträckning som svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå och inkomst.