Så påverkar Nobelpriset i medicin cancervården i VGR

Sidan publicerades 14 december 2018

I år delas Nobelpriset i medicin ut till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Den nya typen av cancerbehandling som kallas för immunterapi används redan inom flera diagnoser och fler är på gång.

Immunterapi kan ge effekt på cancertyper som tidigare haft få behandlingsalternativ. Patienter kan få ett förlängt liv och man har fått förhoppningar om att vissa till och med kanske kan botas från sin sjukdom med immunterapi.

– De nya behandlingsalternativen kommer få flera konsekvenser för sjukvården i Västra Götalandsregionen. Resultaten är mycket glädjande men immunterapi kommer ge en ökad budgetpåverkan och ett behov av ökad uppföljning av patienter som får behandlingen genom fler läkartider och röntgenundersökningar till exempel. Fler patienter kommer få biverkningar som kräver inneliggande behandling och ytterligare utbildningsbehov hos sjukvården behöver tillgodoses om immunterapi ska ges på fler enheter säger Andreas Hallqvist, överläkare och representant i NAC – Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel.Andreas Hallqvist föreläste om årets Nobelpris i medicin under det regionala processägarinternatet i början på december.

Idag används immunterapi som ensamt behandlingsalternativ eller i kombination med annan behandling vid:

  • lungcancer
  • malignt melanom
  • huvud- och halscancer
  • njurcancer
  • blåscancer
  • hodgkins lymfom
  • merkelcellscancer

Snart kommer immunterapi sannolikt även godkännas som behandling vid bland annat bröstcancer och matstrupscancer.

– Immunterapi håller på att revolutionera cancervården. Men det är viktigt att komma ihåg att det är långt ifrån alla patienter som svarar på den här typen av behandling. Sjukvården är i stort behov av nya biomarkörer för att kunna avgöra vilka patienter det är lämpligt att ge behandlingen till. Det är också viktigt att följa upp patienter som får immunterapi i kvalitetsregisterna för att se hur det går för dem. Majoriteten av de som får behandlingen får efter en tid tillväxt av sin sjukdom, avslutar Andreas Hallqvist.

Text & foto: Emelie Ljunggren