MENY

Utredning ska säkra tillgång till strålbehandling

Sidan publicerades 7 mars 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. Målet är att ta fram en långsiktigt hållbar plan för att säkra patienternas tillgång till strålbehandling de kommande tio åren.

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhsuet, verksamheten för onkologi

Nationella undersökningar visar att behovet av strålbehandling växer i takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre. Samtidigt får fler cancerpatienter strålningsbehandling någon gång under sin sjukdom, både för att bota och för att lindra symtom.

– Strålningsbehandlingsverksamheten står inför flera utmaningar. Tillgängligheten behöver öka och det finns ett behov av att rekrytera och utbilda bland annat strålbehandlingssjuksköterskor, ingenjörer, sjukhusfysiker och onkologer, säger Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum väst.

Ska förankras brett

I Västra Götalandsregionen bedrivs strålbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus. Upptagningsområdet innefattar även norra delen av Region Halland som tillsammans med Västra Götalandsregionen utgör Västra sjukvårdsregionen.

Målet med utredningen är att ta fram en patient- och framtidssäker plan för att säkra tillgången till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2018-2028. Samtliga förvaltningar och berörda verksamheter kommer att engageras i utredningen som beräknas vara klar i höst.

Även patient- och närståenderepresentanter kommer att delta i arbetet.

– En viktig frågeställning är hur tillgänglig behandlingen måste vara för att patienter, närstående och medarbetare inom cancervården ska vara nöjda och för att garantera högsta patientsäkerhet. Väntetiderna måste vara både psykologiskt och medicinskt acceptabla, säger Thomas Björk-Eriksson.

Många faktorer påverkar

Strålningsbehandling är en komplex form av vård som involverar både onkologi och strålningsfysik. Utredningen berör ett flertal professioner och behöver ta hänsyn till många faktorer, till exempel:

  • framtida behandlingsbehov i en växande och åldrande befolkning
  • kompetensförsörjning på kortare och längre sikt
  • behov av ökad tillgänglighet
  • hantering av variationer under året
  • nya flöden över regiongränser inklusive nationell nivåstrukturering
  • effekter av standardiserade vårdförlopp
  • forsknings- och utvecklingsbehov.

Thomas Björk-Eriksson har tidigare arbetat som vårdenhetsöverläkare vid strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är väl insatt i verksamheten.

– Det pågår redan ett apparatbyte och en rad forsknings- och utvecklingsarbeten. Nu ska vi ta ett helhetsgrepp, tänka framåt och skapa en plan för en långsiktigt hållbar och tillgänglig strålbehandling i hela Västra sjukvårdsregionen, säger han.

Kontakt

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst


Ansvarig redaktör: Karin Allander

Sidan uppdaterad: 12 juli 2017