10 tips till dig som vill driva ett förbättringsarbete

Sidan publicerades 4 maj 2017

Står din arbetsplats inför en utmaning som ni skulle vilja lösa? Här ger Johan Bengtsson, Marie Boëthius och Anna Karevi Verdoes på enheten för vårdutveckling vid RCC Väst tio tips på vad som är viktigt att tänka på när man driver ett förbättringsarbete i vården.

1. Planera

Börja med att ringa in problemet ordentligt. Kartlägg vilka aktörer som berörs och ta del av allas åsikter och funderingar. Olika professioner har ofta olika synsätt. Involvera patienter och närstående. De kan se problemet på ett annat sätt och även ha andra idéer om lösningar.

2. Tänk brett

Finns det aktörer utanför din egen verksamhet eller utanför vården som kan bidra med värdefulla perspektiv?

3. Förankra

För att arbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att det förankras i alla led, både i ledningen och bland medarbetarna och andra centrala aktörer. 

4. Mät utgångsläget. 

För att du ska kunna se att en förändring verkligen har skett är det viktigt att göra en baslinjemätning.

5. En sak i taget

Ändra inte för mycket på en gång utan ta en sak i taget, annars är det svårt att se vilken av förändringarna som har gett effekt.

6. Börja smått

Testa i liten skala, utvärdera och se om det är något man kan göra en större förändring av.

7. Behåll fokus

Tappa aldrig fokus på vem förbättringen är till för. På vilket sätt gynnar det här patienter och närstående?

8. Ha tålamod

Det är lätt att bli väldigt lösningsfokuserad och att gå för snabbt fram. Tänk också på att många förbättringsarbeten inte lyckas och att även det är en del av lärandet. Varför gick det som du det gick? Vad kan du göra bättre nästa gång?

9. Fördjupa dina kunskaper

Det finns en rad teoretiska modeller och konkreta verktyg som kan hjälpa dig framåt i utvecklingsarbetet. Det gäller till exempel beskrivning av utgångsläge, planering, mätning och hur och när du engagerar olika aktörer under arbetets gång.

10. Ta hjälp 

Försök inte dra hela utvecklingsarbetet själv utan jobba tillsammans.

Kontakt: 

För ytterligare tips och inspiration, kontakta någon av RCC Västs utvecklingsledare.