Resan mot Kraftens hus

Sidan publicerades 15 juni 2017

Delar av projektgruppen för Kraftens hus och den lokala styrelsen i Borås har varit på studiebesök på Maggie´s centre i West London. Resan genomfördes för att hämta inspiration till det fortsatta arbetet med att utveckla Kraftens hus i Borås.

Kraftens hus startade som förstudie vid RCC Väst under 2016 med syfte att söka innovativa arbetssätt för att utveckla det psykosociala stödet till cancerberörda. Förstudien genomfördes tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola. Såväl cancerberörda som professionella inom hälso- och sjukvård, myndigheter, politiker och näringsliv i Borås har varit engagerade i arbetet. Projektet initierades ursprungligen genom en kartläggning av behov som gjorts av patient- och närståenderådet (PNR) vid Regionalt cancercentrum väst. Representanter från PNR besökte då stödcenter i Storbritannien och Danmark, bland annat Maggie´s centre.

Inspirerande studiebesök inför uppstart i Borås

Maggie´s centre finns för närvarande på 18 platser i Storbritannien. De erbjuder informella samtal och professionellt stöd för cancerberörda. Centren är placerade i anslutning till större sjukhus i byggnader som är designade av ledande arkitekter. De är ett komplement till vården i en lugn och avslappnad miljö. Varje detalj i inomhusmiljön är noga utvald med syfte att hjälpa patienten i en läkande process.

Maggie´s centre i West London är en arkitektritad orange byggnad på sjukhusområdet Charing Cross hospital i hörnet av en vägkorsning med mycket trafik.

– När man kom in i huset så förändrades intrycket med hjälp av genomtänkt arkitektur och växter och träd som ramade in byggnaden, det var spännande att se. Vi har sett bilder och förberett oss inför studiebesöket men verkligheten såg helt annorlunda ut, berättar Pia Callingsjö, patientrepresentant i styrelsen för Kraftens hus Sjuhärad.

Bilden visar (från vänster) Ingrid Draminsky, Kristina Carlander och Pia Callingsjö på gångvägen som leder in till Maggies centre.

Likheter med tankar bakom Kraftens hus

Maggie´s centre erbjuder både känslomässigt och praktiskt stöd för människor med cancer och deras familjer och vänner något som stämmer väl överens med den verksamhet som planeras vid Kraftens hus i Borås.

– Praktiskt stöd kan handla om att lära sig att äta nyttig och bra mat, att hantera håravfall i samband med cytostatikabehandling eller stöd till patient eller arbetsgivare i samband med återgång i arbetet efter en längre sjukskrivning, säger Carina Mannefred.

De fick också möjlighet att samtala om och hämta inspiration från alla de aktiviteter som patienter och närstående erbjuds vid Maggie´s centre.

– Personalen har lång erfarenhet av att möta patienter med cancer och målsättningen är att vara ett stöd under patientens resa, bland annat genom att erbjuda allt ifrån yoga, samtal individuellt eller i grupp, säger Carina Mannefred.

Hela ressällskapet tillsammans med Sarah Beard, Maggie´s Business Development Director, och Tracy Harris, Maggie´s Head of Centre operations som guidade runt i lokalerna och berättade om verksamheten. I förgrunden syns även det stora köksbordet  husets hjärta, en plats där människor kan sitta och prata över en kopp te.

Inspiration och bekräftelse inför fortsatt arbete

Studiebesöket gav både inspiration och bekräftelse till gruppens pågående arbetet med Kraftens hus Sjuhärad. De som var med vid besöket var (från vänster i bilden ovan): Oriana Haselwanter, Kristina Carlander, Cecilia Andersson, Carina Mannefred, guiderna Tracy Harris och Sarah Beard, Andreas Hellström, Pia Callingsjö samt Ingrid Draminsky.

– Studiebesöket känns värdefullt ur två perspektiv. Vi känner att arbetet med Kraftens Hus är på rätt väg och det har gett oss en stark bekräftelse. Vi fick också svar på hur man kan hantera olika frågor. Viktiga nycklar som vi tar med oss är betydelsen av att skapa en känsla i huset som är välkomnande och varm och en verksamhet som bygger på öppenhet och professionalitet, säger Pia Callingsjö.

– Den här resan har också gjort att styrelsen och den regionala projektgruppen blivit mer sammansvetsade vilket ger goda förutsättningar för framtida arbete. Vi har bra diskussioner om hur vi vill gå vidare framåt och en god samsyn på vart vi är på väg och vad vi vill skapa med Kraftens Hus, avslutar hon.

Det finns också plats för avskildhet, om man så önskar. 

Det finns volontärer på Maggie´s centre som hjälper till med praktiska saker som exempelvis att ta hand om disken.