Gällande riktlinje om registreringen av standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 16 februari 2017

Det är obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Detta utgör en viktig del av uppföljningen av de standardiserade vårdprocesserna och är ett kriterium för tilldelning av statliga stimulansmedel.

Nu erbjuds ytterligare stöd för koordinering och detaljerad uppföljning av SVF-patienter.

För offentliga vårdgivare ska registrering av start och avslut ske i ELVIS. För övriga vårdgivare erbjuds anpassade lösningar. Som ett komplement till ELVIS fattade styrgruppens för mätning och uppföljning av SVF ett beslut i december att alla enheter som hanterar SVF-patienter också ska erbjudas verktyget SVF-INCA.

Läs mer i utskicket från Styrgruppen för mätning och uppföljning av SVF (pdf)