22
FEB
2017

Väst

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

För att stärka den kliniska cancerforskningen i västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i regionen.