Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 22 februari 2017

För att stärka den kliniska cancerforskningen i västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i regionen.

Nu är årets sammanställning publicerad. Den gäller år 2016 och har gjorts på liknande sätt som föregående år. Information är framsökt från nationella, regionala och lokala anslagsgivare/källor och vår förhoppning är att sammanställningen ska underlätta kontakter med forskare och forskargrupper i regionen.

Framsidan på rapporten Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2016
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

– Sammanställningen ger en mer heltäckande uppfattning om den forskning som pågår i regionen jämfört med enskilda källor, säger Caroline Olsson som tillsammans med Eliza Åkesson vid RCC Väst har arbetat med sammanställningen.