Nyheter

Väst
Nytt utseende på nyhetsbrevet

Årets första nummer av nyhetsbrevet är publicerat och har fått ett nytt mobilanpassat utseende.

Väst
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

För att stärka den kliniska cancerforskningen i västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i regionen.

Väst
Planering av snabba tider på radiologin

De standardiserade vårdförloppen kräver en stor arbetsinsats från alla som arbetar i cancervården, inte minst för radiologin i regionen. Verksamheterna arbetar intensivt med planering av snabba tider till undersökning.

Samverkan
Första PROM-enkäten registrerad i patientöversikten prostatacancer

Nu har första patienten någonsin registrerat en PROM-enkät elektroniskt och tillsammans med sin läkare fått se resultatet direkt i patientöversikten prostatacancer (PPC).

Samverkan
Cancerdagen i Almedalen 2017

I år på TISDAGEN, 4 juli kl. 09.00 - 15.00

Väst
Gällande riktlinje om registreringen av standardiserade vårdförlopp

Det är obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Detta utgör en viktig del av uppföljningen av de standardiserade vårdprocesserna och är ett kriterium för tilldelning av statliga stimulansmedel.

Väst
”Vi har banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården”

I ett tätt samarbete har Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers och Regionalt cancercentrum väst skapat ramar för en bättre cancervård i Västsverige. Resultatet är en nyskapande cancerstrategi där patienten står i fokus, vården är mer sammanhållen och personalen ges stort utrymme i utvecklingsarbetet. "Tillsammans med CHI har vi banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården", säger Nils Conradi, RCC Väst.

Samverkan
Stort utvecklingsbehov av kontaktsjuksköterske-verksamheten

Vården är ojämlik och många cancerpatienter får inte den vård och stöd som den nationella cancerstrategin föreskriver. Det visar en nyligen publicerad forskningsstudie - Kontaktsjuksköterskor i cancervård – En studie av befintliga verksamheter i Uppsala-Örebroregionen. Studien identifierade brister avseende symtomhantering, möjlighet att samtala om sin situation och att vara delaktig i sin egen vård. Behovet av utveckling är störst efter avslutad behandling och det finns behov av riktade insatser för att för att utveckla cancerrehabiliteringen i regionen.

Väst
Enklare rapportering och utvärdering av strålbehandlingsdata

Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat överföring av strålbehandlingsdata till MIQA. Det är ett lokalt databassystem för mellanlagring av information som ger vården, forskarna och företagen tillgång till enhetliga och jämförbara strålbehandlingsdata över landet.

Samverkan
Världscancerdagen 2017

För åttonde året i rad arrangerade Nätverket mot cancer ett välbesökt och uppskattat seminarium under den internationella Världscancerdagen den 4 februari i Stockholm. Sjuksköterskor i cancervård blev genom ordföranden Cecilia Olsson, utnämnda till årets Cancernätverkare 2017.

Väst
Ny utbildning ska stärka kuratorers kompetens

Hösten 2017 startar en kompetenshöjande utbildning för kuratorer i cancervården. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Målet är att stärka kuratorers kunskaper för att bättre kunna möta cancerberördas behov.

Väst
Stort behov av psykosocialt stöd

Lisa Fogelberg och hennes dotter Emma har genomlevt tre cancerresor tillsammans. Här berättar de om sina upplevelser, om behovet av psykosocialt stöd och vad de tycker att kuratorer som möter patienter och närstående ska tänka på.

Samverkan
RCC söker webbkommunikatör

Med anställning och placering hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i centrala Stockholm söker Regionala cancercentrum i samverkan en erfaren webbkommunikatör. Vi erbjuder en utvecklande möjlighet att jobba med ett livsviktigt och angeläget område som berör stora delar av vår befolkning.

Samverkan
Vårdprogram på remiss

Ett nytt vårdprogram för njurcancer har nu gått ut på remissrunda 1 och är publicerat på webben. Samtidigt är fyra andra vårdprogram ute på remissrunda 2. I alla vårdprogram som är på remiss finns information om hur du lämnar synpunkter och sista svarsdatum.