MENY


20
APR
2017

Väst

Ny handbok om vård i livets slutskede

Nu finns en handbok i palliativ vård som kan beställas gratis i hela Västra sjukvårdsregionen. Handboken riktar sig till läkare i primärvården som möter patienter och närstående i livets slutskede.


18
APR
2017

Väst

Kampanj för att uppmärksamma testikelcancer

Regionalt cancercentrum väst stöttar Ung Cancers kampanj ”Kolla Bollarna” som pågår under april. Kampanjens syfte är att informera och lyfta diskussionen kring testikelcancer för att få fler unga vuxna med pung att kolla sina bollar.


12
APR
2017

Väst

Anmälan till utbildning för kuratorer i cancervården

I höst startar en ny utbildning på universitetsnivå för kuratorer i cancervården. Syftet är att stärka kuratorers kompetens i mötet med patienter som har cancer och deras närstående.


4
APR
2017

Väst

Nytt nyhetsbrev ute nu

I detta nummer av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en utredning som ska säkra tillgång till strålbehandling, tio nya standardiserade vårdförlopp och Socialstyrelsens platsbesök på RCC Väst.


3
APR
2017

Väst

Tio nya standardiserade vårdförlopp införs

Den tredje april införs ytterligare tio snabbspår för cancerutredning i regionen, så kallade standardiserade vårdförlopp. Med anledning av detta anordnar de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen utbildningsdagar för allmänläkare.