MENY


28
OKT
2016

Väst

Intensivt arbete för patienters möjlighet till rehabilitering

I september träffades den regionala arbetsgruppen för jämlik cancerrehabilitering för att utbyta erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen arbetar intensivt för att tydliggöra vikten av att alla cancerpatienter erbjuds rehabilitering både under och efter sin behandling.

Väst

Ny regional medicinsk riktlinje om mammografiscreening

Nu finns ett ny regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik.