MENY

Ny regional medicinsk riktlinje om mammografiscreening

Sidan publicerades 28 oktober 2016

Nu finns ett ny regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik.

För att kunna uppnå ett högt deltagande i screeningen är det viktigt att det är lätt att boka om sin mammografitid. Något som är nytt inom mammografiscreeningen är därför att kvinnor får omboka sin screeningundersökning fritt mellan alla mammografiavdelningar i regionen. Det finns även rutiner för hur kvinnor som vill omboka sin screening till eller från annat landsting ska hanteras. Det har också tagits fram rutiner för hantering av transsexuella i mammografiscreeningen.

Alla kvinnor som uteblir från sin screening utan att lämna återbud ska få en påminnelse med erbjudande om ny tid.

Det finns nationellt beslutade undersökningskoder för klinisk mammografi. Koderna har implementerats och ska användas inom bröstdiagnostiken i regionen. En annan nyhet är att ultraljud rekommenderas som förstahandsmetod vid radiologisk bröstdiagnostik för kvinnor under 30 år, istället för tidigare kvinnor under 25 år.

Klinisk mammografi är den undersökning som görs då kvinnor eller män kommer på remiss, eller då kvinnor kommer för utredning efter screening.

Läs och ladda ner den regionala medicinska riktlinjen


Sidan uppdaterad: 28 oktober 2016