Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Sidan publicerades 15 mars 2016

Tala med oss om möjligheterna, se hela vår livssituation och erbjud stöd från hela teamet. Det är några önskemål från patienter och närstående för att skapa ett ännu bättre omhändertagande och bemötande i cancervården. Tankarna har sammanställts i skiften ”Så vill vi ha det!”, som kan beställas på webben.

Patient- och närståendeperspektivrådet. Foto: Karin AllanderBroschyren har tagits fram av patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst. Den riktar sig till både medarbetare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

– Tanken är att ge våra perspektiv på vad det innebär att drabbas av cancer. Genom att förmedla våra upplevelser och erfarenheter vill vi bidra till att cancervården ska präglas av en bättre helhetssyn, säger Ingrid Kössler, medlem i rådet.

Kan användas som stöd och inspiration

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervårdenSkriften innehåller både önskemål konkreta råd och tips kring omhändertagande och bemötande.

– Vår förhoppning är att medarbetare i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå vår situation. Det gäller både patienter och närstående. Vi vill också att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ska få en större förståelse för våra behov och ta hänsyn till dem vid planering och beslut, säger Ingrid Kössler.

Många gemensamma upplevelser

Alla medlemmar i Patient- och närståenderådet har erfarenhet av cancer som patienter eller närstående. Arbetet med broschyren inleddes med en workshop där deltagarna fick drömma om framtidens cancervård. Slutsatsen blev att kommunikation, psykosocialt stöd, helhetsansvar och Min vårdplan är de områden som främst behöver förbättras. 

– Behovet av psykosocialt stöd är stort, både under och efter behandling. Det löper som en röd tråd genom allas berättelser. Många upplever att det har saknats. Både patienter och närstående bör erbjudas stödsamtal och få information om sina samhälleliga rättigheter, säger Gerd de Neergaard, medlem i rådet. 

Ladda ner broschyren som PDF, eller beställ en tryckt version här.