Utbildning för kontaktsjuksköterskor 2016

Sidan publicerades 23 mars 2016

Nu är det dags att anmäla intresse till höstens omgång av den populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under ett år.

Syftet med utbildningen är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Kurserna ges delvis via webben och delvis i internatform, men också via undervisning vid universiteten. 

Utbildningen är en uppdragsutbildning som har tagits fram i samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd, Regionalt cancercentrum väst, universiteten i Göteborg och Lund och Chalmers tekniska högskola, samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier.

Följande kurser ingår

  • Allmän onkologi (7,5 hp)
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården (7,5 hp)
  • Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor, inklusive förbättringsarbete (15 hp)

Anmäl intresse senast 29 april

Intresseanmälan görs av verksamhetschef senast 29 april. Ett urval kommer att göras utifrån en önskan om spridning
över regionen och i processerna.

Välkommen att lämna intresseanmälan till: 

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Läs mer om utbildningen här.