Pågående klinisk cancerforskning

Sidan publicerades 23 mars 2016

För att stärka den kliniska cancerforskningen i Västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i Västra sjukvårdsregionen.

Bild på Caroline Olsson forskningssamordnare på RCC västInformation till sammanställningen har främst sökts via nationella anslagsgivare, det sätter gränser för hur många projekt vi hittat. Samtidigt är det roligt att vi lyckats samla så många projekt och att så många forskare velat vara med, säger Caroline Olsson, forskningssamordnare på Regionalt cancercentrum väst.

Sammanställningen gäller år 20142015 och målet är att en sammanställning ska göras varje år från och med nu. Förhoppningen är att sammanställningen ska underlätta kontakter med forskare och forskargrupper i Västra sjukvårdsregionen.

 – Nästa gång kommer vi att inkludera regionala och lokala källor för informationsinhämtning och vår förhoppning är att på så sätt kunna ge en ännu bättre bild av pågående cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen, avslutar Caroline Olsson

Läs och ladda ner sammanställningen Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen