Nyheter

Samverkan
Screening livmoderhalscancer

Idag lämnar SKL en delrapport om arbetet med nationell och regional samordning av screening för livmoderhalscancer som pågår under 2016 inom ramen för överenskommelsen om kvinnors hälsa.

Samverkan
Rekordmånga tar gynekologiskt cellprov

Deltagandet i gynekologisk cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin tidigare. Det framgår av den senaste årsrapporten från NKCx, det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention.

Samverkan
SUS anpassade resurserna efter behoven

För ett år sedan började urologen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) arbeta med standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och blåscancer. Målet var bland annat att korta ledtiderna, minska dubbelarbete och skapa en väl fungerande urologisk verksamhet på SUS och i hela Region Skåne.

Samverkan
Ytterligare cancervård koncentreras

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

Samverkan
Tydligare form för patientsamverkan

RCC och patientföreträdare har tillsammans utvecklat nationellt gemensamma mallar för uppdragsbeskrivningar och uppföljning.

Samverkan
Nytt vårdprogram inom leukemi

Läs det senaste nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Väst
Fler besök i primärvården kan signalera cancer

De flesta patienter som får någon av de sju vanligaste cancerformerna har sökt i primärvården ett år före diagnos. Både antalet besök och symtom ökade dessutom före cancerdiagnosen. Det visar en ny studie på nästan 23 000 patienter i Västra Götalandsregionen.

Samverkan
Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften” Att leda med kunskap”.

Väst
Ny regional medicinsk riktlinje för lungcancer

Nu finns en regional medicinsk riktlinje för utredning och behandling av lungcancer.

Samverkan
Nytt vårdprogram för långtidsuppföljning

Barn som överlevt cancer ska få en sammanfattning av sin behandling vid 18 års ålder. De behöver veta vart de kan vända sig då biverkningar och komplikationer dyker upp i vuxen ålder. Speciella kunskapscentrum bör inrättas på alla ställen med barncancervård. Det föreslås i ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.

Samverkan
Vårdförlopp för livmoderhalscancer på remiss

Nu finns en remissversion för livmoderhalscancer publicerad. Du kan lämna synpunkter fram till den första september.

Väst
Nytt nyhetsbrev

Nu är vårens sista nyhetsbrev från Regionalt cancercentrum väst publicerat.

Väst
Från kraft att överleva till kraft att leva

Hur kan samhället bli bättre på att möta cancerberördas behov, under och efter behandling, utifrån ett helhetsperspektiv? Det ska förstudien ”Kraftens Hus” i Borås söka svar på. I mitten av maj påbörjades arbetet med ett kreativt dialogmöte.

Väst
Verksamhetsberättelse för 2015

Nu är 2015 års verksamhetsberättelse publicerad. Den innehåller sammanfattade rapporter från Regionalt cancercentrum västs olika arbetsområden, samt redovisning av ekonomi, organisation och personal.

Väst
Patientrepresentanter utbildade i patientens rättsliga ställning

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst bjöd in regionens patientföreningar till en utbildnings- och informationsdag om patientens ställning.