MENY


23
JUN
2016

Väst

Fler besök i primärvården kan signalera cancer

De flesta patienter som får någon av de sju vanligaste cancerformerna har sökt i primärvården ett år före diagnos. Både antalet besök och symtom ökade dessutom före cancerdiagnosen. Det visar en ny studie på nästan 23 000 patienter i Västra Götalandsregionen.


15
JUN
2016

Väst

Ny regional medicinsk riktlinje för lungcancer

Nu finns en regional medicinsk riktlinje för utredning och behandling av lungcancer.