MENY


28
JAN
2016

Väst

Andra omgången kontaktsjuksköterskor examinerade

Andra och den hitintills största kullen kontaktsjuksköterskor examinerades i mitten av januari. Under examinationen presenterades en mängd imponerande förbättringsarbete som förbättrat omhändertagandet av cancerpatienter.