Nyheter

Samverkan
Två nya vårdförlopp på remiss

Nu finns remissversioner för analcancer och prostatacancer publicerade på webben. Du kan lämna synpunkter fram till den 29 mars.

Samverkan
Cancerdata skickas per automatik till Vården i siffror

Den tekniska plattformen INCA kan nu automatiskt leverera kvalitetsregisterdata till webbplatsen Vården i siffror. INCA huserar kvalitetsregistren på cancerområdet och andra områden inom vård och omsorg, till exempel psykiatri. Målet med den automatiska leveransen är en öppen transparens av vårddata, som ska leda till ökad kvalitet och förbättringsarbete i vården.

Väst
Tvärprofessionell entusiasm på heldag om kortare väntetider

Patientperspektiv, reflektion och lärande stod i fokus på regional heldag om standardiserade vårdförlopp och kortare väntetider som hölls i slutet av januari. På plats för att diskutera den nationella satsningen fanns så väl patientrepresentanter och personal inom primärvård och specialistvård som statistiker, dataanalytiker och politiker.

Väst
Presentationer från dagen

Den 29 januari höll Regionalt cancercentrum väst en dialogdag om standardiserade vårdförlopp med runt 160 deltagare från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Samverkan
Ökad överlevnad för patienter med ändtarmscancer

Från 1995 till 2012 förbättrades överlevnaden för patienter med ändtarmscancer i Sverige från 56,9 procent till 61,7 procent. Det är resultat i absolut världsklass. Starka skäl talar för att Svenska Kolorektalcancerregistret har spelat en väsentlig roll för de goda resultaten.

Samverkan
Gunilla Gunnarsson hedrad med utmärkelse

RCCs och SKLs cancersamordnare Gunilla Gunnarsson mottog den 4 februari utmärkelsen ”Årets cancernätverkare”. Hedersbetygelsen fick Gunilla av Nätverket mot cancer, för att hon med sin ”stora erfarenhet som cancerläkare och sitt helhjärtade engagemang arbetar för en bättre cancervård för alla patienter”.