Bättre stöd i fokus på prostatacancerdag

Sidan publicerades 14 december 2016

Som final för Mustaschkampen 2016 arrangerade RCC Väst, RCC Syd, Cancerkompisar, ProLiv Väst och Prostatacancerförbundet en fullspäckad utbildningsdag för medlemmar i Prostatacancerförbundets 26 föreningar.

Behov att utveckla stödet till patienter och närstående

Under dagen presenterade de olika verksamheterna sitt arbete med patient- och närståendestöd och deltagare från hela Sverige fick ta del av fördjupande föreläsningar om bland annat svåra samtal, sexualitet och samlevnad och aktuell utveckling av vård och behandling av prostatacancer. Deltagarna fick även diskutera vad som behövs framöver för att utveckla patient- och närståendestödet.

– Vi som patienter och närstående kan ha bättre förutsättningar att påverka vården än vad professionen har, därför måste vi hjälpas åt att bli fler och bättre patientrepresentanter, säger Stig Hanno vice ordförande Prostatacancerförbundet.

Deltagarna diskuterar framtidens patient- och närståendestöd.Deltagarna diskuterar framtidens patient- och närståendestöd.

Under dagen kom det in flera synpunkter och önskemål från deltagarna om att få ta del av erfarenheter och information kring vilket stöd det finns för att starta en anhöriggrupp. Barbro Eliason, anhörigstödjare från ProLiv Väst berättade hur arbetet med föreningens anhöriggrupp startade och delade med sig av sina tipsBarbro Eliason, anhörigstödjare från ProLiv Väst berättade hur arbetet med föreningens anhöriggrupp startade och delade med sig av sina tips.

– I anhöriggruppen träffas vi och utbyter erfarenhet för att stödja varandra, för att vi sedan ska kunna stödja våra män. Som anhörig blir man också påverkad av sjukdomen. Patientens vård och behov står självklart i fokus men det är viktigt att vi också tänker på oss själva som närstående, berättar hon.

Barbro Eliasons tips på vad andra som vill starta en anhöriggrupp kan tänka på:

 1. Var två personer som ansvarar för mötena
 2. Välj en lokal med pentry som är lättillgänglig och gärna ligger utanför sjukhusområdet
 3. Bra med parallella möten för män och kvinnor för att underlätta samåkning
 4. Det är en trygghet att ha med personal från sjukvården på mötena till exempel sjuksköterska och kurator
 5. Gör upp mötesregler
 6. Ha en förankring i föreningens styrelse och en budget

Pia Inberg deltog under dagen och har egen erfarenhet av att vara närstående då hennes man drabbades av prostatacancer.

– Sjukvården har ett ansvar att få anhöriga att känna sig viktiga i sjukdomsprocessen och att få den sjuke att förstå vikten av att bjuda in en hjälpande hand. Ensam är inte stark, säger Pia Inberg.

Andra synpunkter som kom in under dagen på vad som behövs för att utveckla stödet till patienter och närstående var bland annat:

 • Tips och råd
 • Behov av en cancerutbildning som vänder sig till patienter och närstående
 • Hjälp med att nå patienter och närstående med information om föreningar
 • Digitalt stöd för patienter
 • Lokaler för spontana möten

RCC:s fortsatta arbete med patient- och närståendestöd

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst och Mef Nilbert, verksamhetschef RCC Syd inledde dagen iklädda var sin blå mustasch.Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst och Mef Nilbert, verksamhetschef RCC Syd inledde dagen iklädda var sin blå mustasch.

– Det är viktigt för RCC att arbeta aktivt med att involvera patienter och närstående i utvecklingsarbete genom att till exempel stödja denna typ av initiativ. Vi lär oss ständigt nya saker genom alla dessa fantastiska möten med människor som har eller haft cancer och deras närstående säger Thomas Björk-Eriksson.

Det finns flera fördelar med att göra saker tillsammans med andra organisationer tycker Anna Verdoes som varit med i planeringsgruppen för dagen. 

– Andra organisationer har upparbetade kanaler så att vi kan nå ut bredare. Under dagen har vi fått in synpunkter från de som jobbar aktivt med patient- och närståendestöd i hela landet som vi nu kan arbeta vidare med, säger Anna Verdoes, enhetschef vårdutveckling RCC Väst.