Internationell konferens om patientsäkerhet

Sidan publicerades 7 april 2016

I mitten av april äger en av världens största konferenser om patientsäkerhet rum i Göteborg. Västra Götalandsregionen står värd tillsammans med Region Jönköping och SKL. International Forum for Quality and Safety in Health Care bjuder upp till diskussion, ger möjlighet att dela goda exempel och lyfter patientsäkerhetsarbetet till internationell nivå.

International Forum for Quality and Safety in Health Care förväntas locka flera tusen nationella och internationella hälso- och sjukvårdsaktörer till Göteborg mellan den 12 och 15 april. Konferensen ägs och arrangeras av British Medical Journal och Institute for Healthcare Improvement. Temat är ”Change. Save. Sustain. In Partnership with Patients”. Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad har arbetat hårt för värdskapet och att få möjlighet att förlägga den prestigefulla konferensen i Göteborg.

– Svensk sjukvård ligger i framkant inom flera områden och en stor del av utvecklingen sker i Västra Götaland. Samtidigt står vi, precis som alla andra inom hälso- och sjukvården världen över, inför stora utmaningar. Dessa utmaningar behöver vi diskutera. Vi behöver lära av varandra och komma fram till lösningar. Konferensen ger ett ypperligt tillfälle att mötas kring viktiga frågeställningar och det känns fantastiskt roligt att få göra det på hemmaplan. Vi har mycket bra att visa upp och dela med oss av, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Föreläsningar och studiebesök

– Arrangörerna har handplockat konferensens talare utifrån kunskaper inom viktiga områden och jag kan stolt konstatera att många är medarbetare från vår egen organisation. Dessutom kommer vi att presentera flera goda exempel på våra kvalitetsförbättringar i olika posters och abstracts, säger Ann Söderström.

I samband med konferensen arrangerar några av VGR:s verksamheter studiebesök för att visa hur de arbetar för att förbättra patienternas vård, till exempel genom innovativa tillvägagångssätt och patientmedverkan i utvecklingsarbetet.

Medarbetare från RCC Väst medverkar

En av talarna är Anna Ringheim, utvecklingsledare inom patient- och närståendemedverkan på Regionalt cancercentrum väst. Hon kommer att berätta om hur hematologavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklar vården tillsammans med patienter och närstående med hjälp av så kallade Upplevelseböcker. 

Upplevelseböckerna kan till exempel innehålla frågor om inskrivning, bemötande, information och tillgänglighet. Vilka frågor som ska tas upp bestäms tillsammans med patienter och närstående. Böckerna delas ut på mottagningen och både patienter, närstående och medarbetare fyller i sina upplevelser under cirka fem veckor. Därefter träffas de för att gemensamt diskutera och jämföra sina erfarenheter, samt välja ut ett antal områden att arbeta vidare med.

– På så sätt är patienter och närstående både delaktiga i hur deras upplevelser och erfarenheter av ska samla in, hur det ska sammanställas, hur man ska arbeta vidare med materialet, hur de vill ingå i förbättringsteam och hur arbetet ska utvärderas, säger hon.

I gott sällskap

VGR-talarna är i gott sällskap. Bland de internationella gästerna märks bland andra Donald M Berwick, MD, MPP, President Emeritus, Institute for Healthcare Improvement och Maureen Bisognano, President Emerita Institute for Healthcare Improvement. Nils Wahlgren, professor från Karolinska Institutet och Olivia Wigzell, generaldirektör för socialstyrelsen, är några av de svenska huvudtalarna.

Gemensam monter för nätverkande

Under taket The Swedish way – improving care nationwide in a decentralized system presenteras svensk hälso- och sjukvård ur många synvinklar genom seminarier, studiebesök, nätverksmöten och andra aktiviteter. Svenskmontern är en central punkt under konferensen, en öppen plats för möte, nätverkande och lärande mellan svenskar och andra deltagare. Ett av monterns budskap är "Meet a Swede” där besökare uppmanas att hitta en svensk inom det område som de vill prata och få mer information om.

Under huvudkonferensens första kväll är VGR och Göteborgs Stad värdar för välkomstmottagningen.

Läs mer om konferensen.