Projekt som förbättrat cancervården

Sidan publicerades 19 april 2016

Sjuksköterskor som gått utbildningen för kontaktsjuksköterskor har bidragit till att förbättra cancervården genom sina förbättrings- och designprojekt.

Projekten handlar bland annat om att förbättra information till patienter, utforma och införa Min vårdplan, kontaktsjuksköterskefunktionen samt en postoperativ drop-in mottagning.

Läs och inspireras av kontaktsjuksköterskornas projektrapporter