Webbutbildning i allmän palliativ vård lanseras

Sidan publicerades 8 april 2016

På uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) lanserar Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) en webbutbildning i allmän palliativ vård. Utbildningen erbjuds all personal som möter svårt sjuka och döende patienter och deras närstående inom vård och omsorg i regionen, kommunerna och de privata vårdgivarna i Västra Götaland.

Bild på deltagare vid lanseringsmötet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den 31 mars hölls det första lanseringsmötet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det var stor uppslutning, över 100 medarbetare från regionens verksamheter, Göteborgs Stad med kranskommuner närvarande för att ta del av information om webbutbildningen. Ansvariga för lanseringsmötet var Carina Mannefred och Jessica Mellquist, som är utvecklingsledare vid RCC Väst. 

– Syftet med webbutbildningen är att bredda kunskapen om palliativ vård hos personal som möter svårt sjuka och döende patienter och deras närstående, för att kunna ge stöd och trygghet vid livets slut, säger Carina Mannefred.

Personal erbjuds utbildning, arbetsmaterial och workshops

Lanseringen av webbutbildningen sker på bred front i hela regionen och en rad lanseringsmöten är inplanerade under året. Datum för kommande lanseringsseminarier publiceras löpande i kalendern på RCC västs webbplats.

Personal som är anställd inom Västra Götalandsregionen når webbutbildningen via Lärplattformen och personal som är anställd i kommunerna eller privata vårdgivare får inbjudan till utbildningen via sin chef.

Utvecklingsledarna Carina och Jessica står bredvid en roll up med citat om webbutbildningen

– Vi erbjuder oss att komma ut i verksamheterna för att hålla i workshops om aktuella ämnen  inom allmän palliativ vård. Det kan till exempel handla om barn som närstående eller coping strategier, berättar Jessica Mellquist.

Som ett komplement till webbutbildningen har ett arbetsmaterial tagits fram, som kan fungera som ett underlag till fortsatt diskussion om hur den palliativa vården kan förbättras. Materialet är kostnadsfritt och kan beställas via Adress- och distributionscentrum.  

Uppföljning av webbutbildningen och den palliativa vården

Deltagandet i utbildningen kommer att utvärderas och utvecklingen av den palliativa vården kommer att följas i Svenska palliativregistret. Utbildningen finns tillgänglig till och med juni 2018. 

Text & bild: Emelie Ljunggren