Sju av årets nya standardiserade vårdförlopp införs idag

Sidan publicerades 4 april 2016

Under 2016 införs ytterligare tretton standardiserade vårdförlopp, drygt hälften av dem startar idag i Västra Götalandsregionen.

I Västra Götalandsregionen införs de nya vårdförloppen i två omgångar för att underlätta för verksamheter med processövergripande funktioner. Startdatum är 4 april respektive 2 maj.

De vårdförlopp som införs 4 april är:

  • Bröstcancer
  • Bukspottkörtelcancer (pankreascancer) och periampullär cancer
  • Cancer i gallvägar och gallblåsa
  • Cancer i lever
  • Lymfom ( lymfkörtelcancer)
  • Myelom
  • Äggstockscancer

Läs mer om vårdförloppen

Remisshantering på förvaltningarnas webbplatser

Från och med idag finns även information till vårdgivare inom Primärvården och kontaktuppgifter för remisshantering tillgängligt på förvaltningarnas externa webbplatser. Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan remiss skickas.
Om du saknar någon uppgift kontaktar du respektive förvaltnings ordinarie remisskontakt/-enhet alternativt sjukhusens telefonväxel för mer information.

Länkar till information från respektive förvaltning

Lärandeseminarium och utbildning

De nya vårdförloppen förbereds även med en ny omgång av lärandeseminarier för personal inom specialistvården och utbildningar för Primärvården. Du hittar aktuella datum i kalendern på RCC Västs webbplats.

Läs mer om kurser och seminarier om Standardiserade vårdförlopp

Ny regional informationsfolder

Nu finns även en ny regionalt anpassad informationsfolder tillgänglig om införandet av standardiserade vårdförlopp. Foldern kan läsas på skärmen eller skrivas ut.

Läs och ladda ner regional informationsfolder (pdf)