Förbättrad överlevnad vid äggstockscancer

Sidan publicerades 20 november 2015

Överlevnaden för patienter med äggstockscancer har förbättrats avsevärt i Västsverige. Här har man, med stöd av kvalitetsregisterdata, koncentrerat operationer av avancerad äggstockscancer till ett universitetssjukhus. Denna modell håller nu på att sprida sig i landet.

Behandlingen av äggstockscancer, livmoderkroppscancer, livmoderhals- och vaginalcancer och vulvacancer registreras i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Registret är pådrivande när det gäller förbättringar av vården. Inte minst handlar det om att minska väntetiderna till behandling.

Äggstockscancer farligast

Av de fyra gynekologiska cancerformerna är det äggstockscancer som har högst dödlighet. Patienter med avancerad äggstockscancer har tumörvävnad i form av små knottror i hela buken. 2009 började man på Sahlgrenska använda en ny metod med mer extensiv kirurgi.

Pernilla Dahm Kähler

– Forskning visar att om man tar bort alla för ögat synliga knottror i hela buken inklusive den övre delen så ökar överlevnaden markant, säger Pernilla Dahm Kähler, sektionschef för gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska, ansvarig för delregistret för äggstockscancer och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst.

Den här typen av operationer kräver skicklighet av kirurgen och för att nå dit behöver man operera ett tillräckligt antal patienter per år. 2010 visade kvalitetsregisterdata att Sahlgrenska lyckades få fler patienter tumörfria än andra sjukhus i Västra Götaland och norra Halland. Med dessa data som grund beslutades att de andra sjukhusen skulle börja skicka sina patienter till Sahlgrenska för operation.

Bättre treårsöverlevnad

I registret anger de opererande läkarna om de lyckats ta bort all synlig tumörvävnad i buken eller inte. Detta är en subjektiv bedömning. Det verkligt intressant blev nu att se om denna subjektiva bedömning korrelerade med överlevnaden hos patienterna i registret.

Kvalitetsregisterdata visade snart att överlevnaden var signifikant bättre för dem som blev helt fria från synlig tumörvävnad jämfört med dem som inte blev det. Treårsöverlevnaden för hela patientgruppen med avancerad äggstockscancer ökade också betydligt. Före nivåstruktureringen var den 44 procent och efter den nya arbetsfördelningen 65 procent.

Pernilla Dahm Kähler som hade trott på och kämpat för en koncentrerad arbetsfördelning blev lättad när hon såg svart på vitt att den gav resultat.

– Jag blev jätteglad för patienternas skull. Det är skönt att se i data att det faktiskt går att göra något bra för patienterna, säger hon.
Den framgångsrika centraliseringen i Västsverige får nu efterföljare i övriga landet.

 

Text: Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland
Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset