MENY


8
JUN
2015

Väst

Så ska cancervården i Västra sjukvårdsregionen utvecklas

Nu finns en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål.

Väst

Hon bli ny chef för kunskapsstyrning i Region Halland

Efter 13 år på Regionalt cancercentrum väst går Ann-Sofi Isaksson mot nya utmaningar. Från och med 1 augusti blir hon ny avdelningschef för kunskapsstyrning i Region Halland.