Fyra röster från dagen

Sidan publicerades 30 januari 2015

Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet

Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet

Vilka möjligheter ser du?

– Framför allt att vi gör detta tillsammans. Vi har jobbat med det här hela 2014 och vi ser att alla tycker att det här är en positiv satsning – att det är ett bra sätt att arbeta med standardiserade vårdförlopp. Både professionen, patientföreträdare och landsting är positiva och därför tror jag att vi kommer att kunna jobba på i ganska bra takt. Jag uppfattar att man är redo att arbeta med det här ute i vården, att ta ett helhetsgrepp runt patienten och att arbeta tillsammans för att lyckas. Det behövs. Alla måste vara delaktiga för att vi ska få de resultaten vi vill ha.

 

Thord Ekström, verksamhetschef NU-sjukvården

Thord Ekström, verksamhetschef NU-sjukvården

Vilka utmaningar ser du?

– För det första att se till att vi verkligen samverkar. För det andra att vi kanske måste bryta traditioner på många plan, inte minst på IT-sidan. Det gäller till exempel journaler och det gäller hur vi planerar och får in patienterna. Våra patientadministrativa system måste fungera. Om du kommer in som patient så ska du få dina tider och sedan ska du få komma tillbaka till sjukhuset för att göra alla dina undersökningar. Du ska slippa åka kanske tio mil fram och tillbaka, flera dagar i rad för att göra olika undersökningar. Det här ställer stora krav på hur vi är organiserade.

 

Christer Pettersson, patientrepresentant

Christer Pettersson, patientrepresentant

Vad är dina förhoppningar med satsningen?

– Jag har flera förhoppningar. Det här med att korta väntetiderna är ju en väldigt viktigt del. Har du fått ett cancerbesked så mår du inte bra, det finns ingen som göra, och då ska tiden fram till behandling vara så kort som möjligt. Ju längre väntetiden blir, desto sämre mår man. Det är den ena biten. Det andra är att patient- och närståenderådet ska få vara med och tycka till. Det händer mycket i den här frågan och vi vill gärna vara delaktiga i arbetet.

 

Malin Börjesson, överläkare Södra Älvsborgs Sjukhus

Malin Börjesson, överläkare Södra Älvsborgs Sjukhus

Vilka är de största utmaningarna som du ser?

– Patologen är en jättestor flaskhals och nu sätts det fokus på väldigt många olika cancrar där patologen är inblandad. Så länge det inte finns patologer, så är det inte så lätt att korta väntetiderna hela vägen. En utmaning på de mindre sjukhusen är att man har ett ganska ojämnt flöde, vilket kan göra det svårt att planera resurserna. Det är svårt att ha en operationssal som i princip står redo och väntar ifall det kommer någonting. Det kommer vi aldrig kunna ha i Borås i alla fall. Man får hitta andra lösningar.