Nyheter

Väst
Presentationer från dagen

Den 23 januari höll Regionalt cancercentrum väst en dialogdag om standardiserade vårdförlopp med runt 140 deltagare från Västra Götalandsregionen och Region Halland. Nedan finns de presentationer som hölls under dagen att läsa och ladda ner i pdf-format.

Väst
Fyra röster från dagen
Väst
Många fördelar med standardiserde vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp har många fördelar – kortare köer, tryggare patienter och en mer sammanhållen vård. Men det finns många utmaningar längst vägen. För att ett införande ska bli möjligt krävs det både tätare samarbeten och nya arbetssätt. Det konstaterade deltagarna på den regionala dialogdag som hölls den 23 januari.