Fyra nya regionala medicinska riklinjer

Sidan publicerades 4 februari 2015

Nu finns nya regional medicinska riklinjer/regionala vårdprogram för malignt melanom, sköldkörtelcancer, palliativ vård och välgrundad misstanke om cancer.

Palliativ vård

Det regionala vårdprogrammet för palliativ vård är det första i sitt slag i Västra sjukvårdsregionen. Det beskriver hur den palliativa vården för vuxna ska organiseras i Västra Götalandsregionen och Region Halland, oavsett diagnos eller vårdform. Palliativ vård ska bedrivas i nära samverkan mellan regional och kommunal vård och omsorg. Vårdprogrammet betonar därför vikten av strukturerad samverkan mellan huvudmännen.
Läs mer här.

Välgrundad misstanke om cancer

Den regionala medicinska riklinjen anger när det finns en välgrundad misstanke om cancer hos vuxna. Kriterierna skiljer sig åt beroende på cancerform och inkluderar både kliniska fynd och resultat från olika undersökningar, till exempel röntgen, laboratorieprover och endoskopiska fynd. Riklinjen tydliggör även ansvarsfördelningen mellan primärvård och sjukhusvård och mellan specialistkliniker inom slutenvården, när en välgrundad misstanke om cancer uppkommer.

Sköldkörtelcancer

Den regionala medicinska riklinjen innehåller flera nyheter. För det första rekommenderas en mer fullständig utslagning all sköldkörtelvävnad med kirurgi och radioaktivt jod. På så sätt kan man bättre förlita sig på biokemiska undersökningar av blodet, vilket gör att man kan friskförklara patienten redan 1-2 år efter insjuknandet. För det andra ska alla patienter bedömas på en multidisciplinär behandlingskonferens, som hålls via telemedicinsk teknik. Det skapar en mer jämlik vård, eftersom all engagerad personal vid regionens olika sjukhus kan medverka. För det tredje har det startats ett nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer. Det gör att man bättre kan utvärdera olika behandlingar, analysera epidemiologi och kartlägga riskfaktorer.
Läs mer här.

Malignt melanom

En av de viktigaste nyheterna i den nya regionala medicinska riklinjen för malignt melanom är att kontaktsjuksköterskans insatser i olika delar av vårdprocessen har definierats. Man slår också fast att patienterna ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska var de än befinner sig i vårdkedjan.
Läs mer här.