27
FEB
2015

Väst

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.


24
FEB
2015

Samverkan

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.


7
FEB
2015

Väst

Ny informationssida om standardiserade vårdförlopp

Nu finns en ny regional informationssida om arbetet med att korta väntetiderna i cancervården via införandet av standardiserade vårdförlopp.


6
FEB
2015

Samverkan

Förändrad inloggning INCA

Inloggningen på INCA förändrad i samband med systemuppgradering vecka 47, 2014. 


4
FEB
2015

Väst

Fyra nya regionala medicinska riklinjer

Nu finns nya regional medicinska riklinjer/regionala vårdprogram för malignt melanom, sköldkörtelcancer, palliativ vård och välgrundad misstanke om cancer.