MENY


1
DEC
2015

Väst

Bra start på standardiserade vårdförlopp

Västra Götalandsregionen har lämnat in en rapport till Socialdepartementet, som beskriver hur långt regionen har kommit med införandet av de första fem standardiserade vårdförlopp (SVF).


25
NOV
2015

Väst

Stort intresse för samtalskurs för läkare

Att spegla känslor, att vara tydlig och att sätta en gemensam agenda för samtalet, så att patienter och närstående får utrymme för sina frågor. Det är några saker läkare som deltar i kursen ”De nödvändiga samtalen” får träna på. Övningarna görs i smågrupper, tillsammans med särskilt utbildade skådespelare.


20
NOV
2015

Väst

Förbättrad överlevnad vid äggstockscancer

Överlevnaden för patienter med äggstockscancer har förbättrats avsevärt i Västsverige. Här har man, med stöd av kvalitetsregisterdata, koncentrerat operationer av avancerad äggstockscancer till ett universitetssjukhus. Denna modell håller nu på att sprida sig i landet.


10
NOV
2015

Väst

Allmänläkare centrala för tidig upptäckt av cancer

Över 70 procent av alla patienter som senare visar sig ha cancer söker sig först till primärvården. Därför är det viktigt att allmänläkare har kunskap om tidiga symptom och känner till hur patienterna kan utredas och få behandling så snabbt som möjligt.


28
SEP
2015

Väst

Bättre patientinformation krävs för att korta väntetiderna

Ett av målen med standardiserade vårdförlopp är att korta väntetiderna. Men för att det ska lyckas krävs det att patienter som inkluderas får tydligare information. Det var en av lärdomarna när vårdpersonal som arbetar med standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer träffades för att utbyta erfarenheter.


25
SEP
2015

Väst

Västra Götalandsregionen storsatsar för bättre cancervård

Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider – från remiss till svar.


15
SEP
2015

Väst

Lathund för allmänläkare ska bidra till tidig upptäckt av cancer

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en lathund om tidig upptäckt av cancer som riktar sig till allmänläkare. Den innehåller listor över alarmsymtom och allmänna diffusa symtom per diagnos och förslag på utredning.


1
SEP
2015

Väst

Nu införs snabbspår för utredning av cancer!

Den 1 september införs de första fem standardiserade vårdförloppen i Västra sjukvårdsregionen. Syftet är att personer med misstänkt cancer ska utredas och få behandling snabbare. För vården innebär det bland annat nya remissrutiner och nya rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas.


29
JUL
2015

Väst

Viss förbättring av den palliativa vården

Nu finns aktuell statistik om den palliativa vården i Västra sjukvårdsregionen för andra kvartalet 2015 på webben.


8
JUN
2015

Väst

Så ska cancervården i Västra sjukvårdsregionen utvecklas

Nu finns en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål.

Väst

Hon bli ny chef för kunskapsstyrning i Region Halland

Efter 13 år på Regionalt cancercentrum väst går Ann-Sofi Isaksson mot nya utmaningar. Från och med 1 augusti blir hon ny avdelningschef för kunskapsstyrning i Region Halland.


28
APR
2015

Väst

Under Cellprovsveckan sprids budskapet att cellprov räddar liv!

Cellprovsveckan tillbaka. Initiativet till en återkommande cellprovsvecka startades för att sprida information om hur viktigt det är att ta cellprov när man blir kallad. Varför? För att cellprovtagning räddar liv.

Väst

Kurs i svåra samtal för ST-läkare och specialistläkare

Nu har anmälan till höstens omgångar av kursen ”De svåra samtalen” öppnat. Kursen ges vid fyra tillfällen 2015 och riktar sig till dig som är läkare och möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård.


17
APR
2015

Väst

Eldsjälar på Sahlgrenska fick pris på Gyncancerdagen

Eva Rosén, kontaktsjuksköterska på Kvinnokliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var en av dem som uppmärksammades när Nätverket mot gynekologisk cancer delade ut sitt årliga eldsjälspris. Priset delades ut på Gyncancerdagen den 16 april.


16
APR
2015

Väst

Magnet lär föräldrar om solskydd för barn

Skydda ditt barn med skugga, kläder och kräm. Och undvik solen mellan klockan elva och tre. Det är huvudbudskapen i satsningen Sunda solvanor, som riktar sig till småbarnsföräldrar.


25
MAR
2015

Väst

Dags att anmäla intresse för höstens utbildning för kontaktsjuksköterskor!

Nu är det hög tid att anmäla intresse till den tredje omgången av den populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under ett år. Anmälan ska ha inkommit senast 20 april


27
FEB
2015

Väst

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.


7
FEB
2015

Väst

Ny informationssida om standardiserade vårdförlopp

Nu finns en ny regional informationssida om arbetet med att korta väntetiderna i cancervården via införandet av standardiserade vårdförlopp.


4
FEB
2015

Väst

Fyra nya regionala medicinska riklinjer

Nu finns nya regional medicinska riklinjer/regionala vårdprogram för malignt melanom, sköldkörtelcancer, palliativ vård och välgrundad misstanke om cancer.


30
JAN
2015

Väst

Presentationer från dagen

Den 23 januari höll Regionalt cancercentrum väst en dialogdag om standardiserade vårdförlopp med runt 140 deltagare från Västra Götalandsregionen och Region Halland. Nedan finns de presentationer som hölls under dagen att läsa och ladda ner i pdf-format.