Nyheter

Väst
Sex nya regionala processägare

Följande personer är nya processägare vid Regionalt cancercentrum väst sedan 2013 eller början av 2014.

Väst
Forskare: Ge bröstcancerpatienter mer psykologiskt stöd

För kvinnor som drabbas av bröstcancer är det oron för barnen som är främsta oroskällan. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin, som menar att drabbade kvinnor i ett tidigt skede bör erbjudas stöd av psykolog eller kurator.

Väst
Publicerad verksamhetsberättelse för 2013

Nu är 2013 års verksamhetsberättelse för Regionalt cancercentrum väst publicerad. Den innehåller bland annat redovisning av ekonomi, organisation och personal, särskilda utbildningar, samt sammanfattade rapporter från RCC:s olika arbetsområden.

Väst
Nytt nätverk för forskare inom gynekologiskt cancer

Att samla kunskaper och resurser och hitta nya samarbeten mellan kliniska och prekliniska forskare. Det är några av tankarna med det nya nätverket, som riktar sig till forskare i väst inom området gynekologi.