Hälsoguider ska bidra till att förebygga cancer

Sidan publicerades 21 januari 2014

Hur påverkar sömn, stress och motion din hälsa och vad kan man göra för att förebygga cancer? Det är några frågor som de nya hälsoguiderna får lära sig mer om. Målet är göra information om hälsa mer tillgänglig och att minska hälsoskillnaderna i Göteborg.

Hälsoguider är nyckelpersoner från olika föreningar och nätverk som vill stötta andra att må bra och som vill bidra till att alla får samma information när det gäller hälsa. Uppdraget utförs på frivillig basis och personerna får gratis utbildning inom bland annat mat, stress, motion och annat som påverkar hälsan, samt hur man kan förmedla olika budskap.

Några av hälsoguiderna
Några av hälsoguiderna. Foto: Charlotta Green, projektledare.


Deltagarna rustas även med praktiska verktyg. Efter utbildningen får de ett pedagogiskt och lättillgänglig startpaket som bland annat innehåller information på lätt svenska, stegräknare, må-bra listor, sluta röka material och en nyckelring som illustrerar hur tidigt bröstcancer kan upptäckas med hjälp av mammografi. Tanken är att de ska sprida informationen vidare och inspirera och stötta i sina egna nätverk.

– Metoden går ut på att sprida budskap från mun till mun. Vi vill hitta nya sätt att nå ut till grupper som friskvården och hälso- och sjukvården har svårt att nå av olika anledningar, till exempel på grund av språklig bakgrund, säger Shirin Bartholdsson, folkhälsovetare och aktivitetsledare för förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård vid Regionalt cancercentrum väst.

Projektet drivs av Hälsoteken i Angered och Östra Göteborg, tillsammans med Angereds närsjukhus och stöttas av Regionalt cancercentrum väst. Under 2013 har ett tjugotal personer utbildats, både kvinnor och män, och man hoppas utbilda ytterligare hälsoguider till och med 2015. Fokus ligger också på handledning och stöttning till dem som redan verkar som hälsoguider. Enligt Shirin Bartholdsson handlar projektet om egenmakt och att göra människor delaktiga.

– Det innebär att makten flyttas, så att människor själva känner att de äger frågan och själva blir budskapsbärare. Alla människor har ett eget ansvar, men för att kunna ta det ansvaret måste man ha tillgång till information som man kan ta till sig. Och så är det inte alltid i dag. I grunden är det en fråga om människors rättigheter, ett sätt att skapa förutsättningar för en mer jämlika hälsa, säger hon.

Shirin Bartholdsson
Shirin Bartholdsson. Foto: Karin Allander

Hennes egen roll är dels att stötta personerna som driver projektet, dels håller hon ett utbildningstillfälle om vad man själv kan göra för att förebygga cancer. Där berör hon bland annat ämnen som fysisk aktivitet, tobak, alkohol, kost, motion, solvanor, samt mammografi och cellprov.

– Vem som får cancer styrs av både slump, arv, miljö och levnadsvanor och det är jag noga med att påpeka. Men man räknar med att ungefär en tredjedel av all cancer kan förebyggas, så det finns en hel del man kan göra själv. Inte minst är det viktigt att gå på mammografi och cellprovtagning regelbundet, säger hon.

Utöver arbetet med tobaksprevention på Länsstyrelsen i Skåne och i Malmö stad har Shirin Bartholdsson även arbetat med Ta med en vän-projektet och cellprovsbussen, samt drivit studiecirklar kring sexuell hälsa vid Angereds närsjukhus, som riktade sig till somaliska kvinnor. Det är en erfarenhet som kommer väl till pass i arbetet med hälsoguiderna. Cellprov tangerar området sexuell hälsa, något som kan vara känsligt beroende på kulturell bakgrund och som kan väcka mycket diskussioner.

– Deltagarnas kunskaper inom området kan skilja sig mycket åt. Här är jag noga med att de ska fråga om det är någonting de inte förstår och att de ska använda sitt eget språk. Om de till exempel inte vet vad livmoderhals heter på sitt eget språk blir det svårare att föra budskapet om cellprovtagning vidare, säger hon.

Shirin Bartholdsson är anställd vid Regionalt cancercentrum väst sedan maj förra året. I hennes uppdrag ingår både förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård. Folkhälsoarbete och jämlik vård är två områden som engagerar henne mycket.
– Det finns många initiativ när det gäller hälsofrämjande cancervård i regionen, men ofta är de fragmentariska och beroende av eldsjälar och så ska det inte vara. Du ska ha samma tillgång till rökavvänjning, oavsett om du bor i Skövde eller Göteborg, till exempel. Det är en fråga jag brinner för, säger hon.

Läs mer om Hälsoguider hos Hälsoteken.

Text: Karin Allander