Nyheter

Väst
Nytt nyhetsbrev ute

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från Regionalt cancercentrum väste ute. Här kan du bland annat läsa om hälsoguider som ska förebygga cancer, ny nationell studie om tarmcancerscreening, årets årsrapporter och mycket mer.

Väst
Första kontaktsjuksköterskorna examinerade från ny utbildning

Bättre patientinformation, tydligare rutiner och kortare väntetider. Resultaten var imponerande när de nya kontaktsjuksköterskorna redovisade sina förbättringsarbeten. Där fanns både innovativa idéer, detaljerade kartläggningar och glädjande resultat.

Väst
Ny delrapport om psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utökat teamarbete och tydligare riktlinjer för när, var och hur samtalsstöd och rehabilitering ska erbjudas. Det är åtgärder som behövs för att skapa en god och jämlik cancerrehabilitering och ett bättre psykosocialt stöd till patienter och närstående i Västsverige.

Väst
Väntetider i fokus när njurcancerpatienter mötte vårdpersonal

Sömnlösa nätter och ett ständigt kollande i brevlådan. Så kan livet se ut för den som väntar på röntgenbesked. Att korta väntetiderna är högsta prioritet, ansåg både patienter och personal när de träffades för att utveckla njurcancervården.

Väst
Nya SBU-rapporter inom prostatacancer och tidig upptäckt

Under början av februari har två rapporter som rör cancerområdet släppts från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Den ena handlar om tidig upptäckt av symtomgivande cancer och den andra handlar om bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer.

Väst
Publicerade årsberättelser för 2013

Nu finns årsberättelser för Regionalt cancercentrum väst 2013 publicerade, samt planeringsdokument för 2014. Det är rapporter från både processägare, aktivitetsledare och stödteam.

Väst
Nationell screeningstudie till väst i mars

Under mars månad kallas de första invånarna i Halland och Västra Götaland som ska delta i den nya screeningstudien inom tarmcancer. Totalt deltar 200 000 svenskar i 60-årsåldern över hela landet.