Nyheter

Väst
Årets sista nyhetsbrev ute - god jul!

Nu finns Regionalt cancercentrum västs sista nyhetsbrev för i år ute. Här kan bland annat läsa om dialogdagen om standardiserade vårdförlopp i januari, nya datum för den populära samtalskursen för läkare och om broschyren med vårdprogramtexter som ger stöd för teamet runt cancerpatienten .

Väst
Västra Götalandsregionen inför mobil teledermatoskopi

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen beslöt igår att införa mobil teledermatoskopi i hela regionen. Det lyckade försöket med att via en smartphone och en mobilapp snabba upp diagnos- och behandlingsflödet kan nu bli verklighet för alla patienter med misstänkta hudförändringar i regionen.

Väst
Viktig webbutbildning för dig som möter barn som anhörig

Varje år drabbas 10 000-tals barn av att en förälder blir svårt sjuk, skadad eller avlider. Uppskattningsvis förlorar cirka 3000 barn per år en förälder. Forskning visar att om barnet inte får rätt stöd och hjälp kan det få besvärliga konsekvenser både nu och senare i livet.

Väst
Ny broschyr med vårdprogramtexter ger stöd för dig i teamet

Hur ser kontaktsjuksköterskans uppdrag ut, vad ska ingå i Min vårdplan och när inleds cancerrehabilitering? Det är några frågor som besvaras i en ny kortfattad broschyr med utvalda generiska texter ur de nationella vårdprogrammen inom cancerområdet.

Väst
Nytt datum för populär samtalskurs

Att ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående är en viktig och svår uppgift för alla läkare. Förra året hölls samtalsutbildningen Det nödvändiga samtalet och i vår är utbildningen tillbaka igen.