Nyheter

Väst
Årets sista nyhetsbrev ute - god jul!

Nu finns Regionalt cancercentrum västs sista nyhetsbrev för i år ute. Här kan bland annat läsa om dialogdagen om standardiserade vårdförlopp i januari, nya datum för den populära samtalskursen för läkare och om broschyren med vårdprogramtexter som ger stöd för teamet runt cancerpatienten .

Väst
Västra Götalandsregionen inför mobil teledermatoskopi

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen beslöt igår att införa mobil teledermatoskopi i hela regionen. Det lyckade försöket med att via en smartphone och en mobilapp snabba upp diagnos- och behandlingsflödet kan nu bli verklighet för alla patienter med misstänkta hudförändringar i regionen.

Väst
Viktig webbutbildning för dig som möter barn som anhörig

Varje år drabbas 10 000-tals barn av att en förälder blir svårt sjuk, skadad eller avlider. Uppskattningsvis förlorar cirka 3000 barn per år en förälder. Forskning visar att om barnet inte får rätt stöd och hjälp kan det få besvärliga konsekvenser både nu och senare i livet.

Väst
Ny broschyr med vårdprogramtexter ger stöd för dig i teamet

Hur ser kontaktsjuksköterskans uppdrag ut, vad ska ingå i Min vårdplan och när inleds cancerrehabilitering? Det är några frågor som besvaras i en ny kortfattad broschyr med utvalda generiska texter ur de nationella vårdprogrammen inom cancerområdet.

Väst
Nytt datum för populär samtalskurs

Att ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående är en viktig och svår uppgift för alla läkare. Förra året hölls samtalsutbildningen Det nödvändiga samtalet och i vår är utbildningen tillbaka igen.

Väst
Bilder från regional konferens

Vilka var där?

Väst
Regional konferens med fokus på teamarbete

Vad krävs för att skapa ett bra teamarbete och hur arbetar vi bättre tillsammans för att skapa ökat värde för patient och närstående? Det var två av de frågor som kom upp under konferensen ”Jobbar vi ihop eller bara samtidigt?”.

Väst
Orala antibiotika kan förenkla behandling för patienter med neutropen feber

Orala antibiotika, till exempel tabletter, kapslar eller lösningar, kan ges till cancerpatienter med neutropen feber som har låg risk för komplikationer. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Väst
Tre frågor till...
Väst
Bilder från dagen

Socialstyrelsens platsbesök 2014-10-02.

Väst
Stärkt samarbete i fokus på Socialstyrelsens platsbesök

Hur kan samarbetet mellan Regionalt cancercentrum väst och regionerna stärkas? Och hur tar man fram planer för cancervården som inte bara blir pappersprodukter, utan skapar verklig förändring? Det var två frågor som diskuterades under Socialstyrelsen årliga utvärdering.

Väst
Oklart om bildteknik ger bra underlag inför behandling av prostatacancer

Många landsting använder avancerad bildteknik vid prostatacancer för att ta reda på hur spridd cancern är. Men det är oklart om vården kan lita på bilderna som grund för beslut om behandling. Det visar den senaste rapporten från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Väst
Nystart för populär utbildning för kontaktsjuksköterskor

I augusti 2014 startade ytterligare en omgång av den populära högskoleutbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen ges på halvfart under ett år och söktrycket är högt.

Väst
4 miljoner till förberedelser för standardiserade vårdförlopp i cancervården

Regeringen beslutade den 4 september att avsätta 4 miljoner kronor till förberedelser inför satsningen på kortade väntetider och minskade skillnader i cancervården. Under hösten ska utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i cancervården påbörjas.

Väst
Västsvensk studie ska hitta tidiga tecken på cancer

Finns det tidiga symtom vid cancer som vården behöver bli mer observant på? Och vilka tidiga symtom och kombinationer av symtom förekommer vid olika cancersjukdomar? Det är två frågor som undersöks i en stor studie i Västra Götalandsregionen.

Väst
Lysande resultat för pilotprojekt om sunda solvanor

66 procent av föräldrarna som deltog i projektet upplevde att de blev bättre på att skydda sina barn från solen. Det visar första delen av utvärderingen av pilotprojektet Sunda solvanor, som riktade sig till barn och föräldrar på fyra BVC-mottagningar i Göteborg.

Väst
Aktuell statistik för den palliativa vården i Västsverige

Nu finns aktuell statistik för den palliativa vården i Region Halland och Västra Götalandsregionen. Datan visar hur de nationella kvalitetsindikatorerna uppfylls på de olika sjukhusen och för de specialiserade pallitiva enheterna.

Väst
Nytt nyhetsbrev ute!

Nu finns senaste numret av Regionalt cancercentrum västs nyhetsbrev på webben.

Väst
En av Sveriges spjutspetsar!

Regionalt cancercentrum väst är en föregångare i landet när det gäller att involvera patienter och närstående i utvecklingsarbeten. Åtminstone om man ska tro Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID).

Väst
Här tar patienter och närstående fram sin egen utbildning

Psykosocialt stöd och information om patientens rättigheter. Det var två områden som rankades högt när patienter och närstående träffades för att lyssna på föreläsningar och utforma sin egen utbildning.