MENY

Nytt regionalt vårdprogram för livmodercancer

Sidan publicerades 29 november 2013

Nu finns ett nytt regionalt vårdprogram för endometriecancer (livmodercancer). Det är fastställt av Hälso- och sjukvårdsdirektören och giltigt till september 2015.

Det regionala vårdprogrammet för endometriecancer har utarbetats i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Vårdprogrammet ska vara ett arbetsredskap för gynekologer på respective kvinnoklinik samt för gynonkologer, patologer och radiologer. Det regionala vårdprogrammet är en anpassning till de lokala förhållandena i Västra sjukvårdsregionen (VGR och Halland) och baseras på det nationella vårdprogrammet, som utgör bakgrunds- och referensmaterial.

 

Mer information och länk till det nya regional vårdprogrammet här.


Sidan uppdaterad: 9 juli 2015