MENY

Dialogmöte mellan kolorektalcancerprocesserna i RCC Väst och RCC Syd

Sidan publicerades 25 november 2013

Den 14-15 november möttes representanter för kolorektalcancerprocesserna inom RCC Syd och RCC Väst för ett lunch-till-lunchmöte. Det blev ett intensivt möte med givande föreläsningar och diskussioner där man fick tillfälle att dela erfarenheter och lära av varandra.

Ämnen som togs upp var:

• Situationen i Halland, som ju har ett ben i både RCC Syd och RCC Väst
• Behovet av samordning mellan RCC Väst och RCC Syd vad gäller den kolorektala onkologin
• "Min vårdplan", SKL:s projekt för patientinformation i cancerprocessen där RCC Syd valt att utveckla den skriftliga individuella vårdplanen i en applikation, för att testa innehållet och lära för att bli rustade för nästa steg. Målet är att patientens snarast möjligt ska ha den i sin hand och teamen kunna registrera att så skett
• Cancerrehabilitering, ett för professionen nytt område men för patienten oerhört viktigt
• Utbildning av kirurger i laparoiskopisk kirurgi och robotkirurgi inom kolorektal cancer
• Visioner för det framtida arbetet inom RCC Syd och RCC Väst
• Regional anpassning av SoS nya riktlinjer och det kommande nya vårdprogrammet för kolorektal cancer
• Nivåstrukturering
• Screeningstudien för kolorektal cancer, som kommer att starta nästa år

Diskussionerna mynnade ut i flera konkreta förslag som regionala processledare respektive processägare kommer att arbeta vidare med. Mötet gav ett stort utbyte regionerna emellan, förde dem närmare varandra och öppnade dörrar för framtida samarbetsprojekt.


Sidan uppdaterad: 9 juli 2015