Nyheter

Väst
Nytt regionalt vårdprogram för livmodercancer

Nu finns ett nytt regionalt vårdprogram för endometriecancer (livmodercancer). Det är fastställt av Hälso- och sjukvårdsdirektören och giltigt till september 2015.

Väst
Patienternas röster kan revolutionera sjukvården

Att lyssna på patienter och anhöriga kan innebära ett paradigmskifte för hur vi utformar sjukvården. Det menar Mary Brydon-Miller, aktionsforskare och professor vid University of Cincinnati.

Väst
Nytt samarbete med amerikanskt universitet

Regionalt cancercentrum väst inleder ett nytt samarbete med University of Cincinnati och deras centrum för aktionsforskning. Tanken är utbyta erfarenheter och få stöd i arbetet med att involvera patienter och närstående i utvecklingen av cancervården.

Väst
Dialogmöte mellan kolorektalcancerprocesserna i RCC Väst och RCC Syd

Den 14-15 november möttes representanter för kolorektalcancerprocesserna inom RCC Syd och RCC Väst för ett lunch-till-lunchmöte. Det blev ett intensivt möte med givande föreläsningar och diskussioner där man fick tillfälle att dela erfarenheter och lära av varandra.

Väst
Regionala cancerregistret förs över till INCA

Under 2014 kommer canceranmälningar till Regionala cancerregistret att kunna rapporteras in via INCA. Fördelen är både förenklad inrapportering och att informationen i Cancerregistret blir mer enhetlig i hela Sverige.

Väst
Cancerskyddet kan stärkas och analysfelen minskas

Det skriver Björn Strander, överläkare vid Regionalt cancercentrum Väst, i en kommentar med anledning av Uppdrag gransknings reportage om analysmissar av cellprover i Jämtland och Västerbotten – som ledde till att 125 kvinnor fick felaktiga besked.