MENY

Lyckade utbildningsdagar kring palliativt vårdprogram

Sidan publicerades 6 mars 2013

Under sex utbildningsdagar hösten 2012 och i början av 2013 har runt 700 medarbetare i den västsvenska hälso- och sjukvården stiftat närmare bekantskap med det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård och med Svenska palliativregistret.

Ambitionen med utbildningsdagarna var att stödja införandet av det nya vårdprogrammet och att visa på nyttan av Svenska palliativregistret, kvalitetsregistret för den palliativa vården.

Elisabet Löfdahl, regional processägare för den palliativa vården, var en av föreläsarna.

– Det här var en satsning vi gjorde i samband med det nya vårdprogrammet, och vi är glada för att uppslutningen blev så god, och att det kom medarbetare från olika professioner och olika delar av vården, säger hon.

– Vi har mött positiva reaktioner. Det finns ett väldigt sug efter kunskap och utbildning inom den palliativa vården.

Förutom att gå igenom olika delar av det nya vårdprogrammet ägnades dagen åt Svenska palliativregistret.

– Vi vill visa hur mycket nytta man kan ha av kvalitetsregistret i sin verksamhetsförbättring, säger Elisabet Löfdahl. Det räcker ju inte att veta hur det står till – målet är ju att förändra och förbättra.

Genom att sätta fokus på kvalitetsregistret hoppas man också få upp inrapporteringsgraden.

– Ju mer heltäckande registret blir, desto större nytta kan vi ha av det i utvecklingen av den palliativa vården, säger Elisabet Löfdahl.

Under utbildningsdagen presenterades också verksamheten inom den specialiserade palliativa vården för det aktuella sjukhusområdet.

Utbildningsdagarna hölls på SU Sahlgrenska, SU Östra, SKaS, SÄS, Alingsås och i NU-sjukvården.

Bilden: Monika Eriksson, Svenska palliativregistret, Kristina Palmberg, RCC Väst och Elisabet Löfdahl, regional processägare för palliativprocessen höll i utbildningsdagarna.

 

Röster om dagen

 

Edvin BerntsenEdvin Berntsen, läkare,
Primärvården Södra Bohuslän.
– En bra dag som gav en god sammanfattning av det som står i det nya vårdprogrammet. Det är också bra att palliativregistret presenteras i ett sådant här sammanhang så att folk får veta att det finns och vad man kan utläsa ur det.

 

Gunilla CederbomGunilla Cederbom, verksamhetschef
Medicinkliniken, NÄL
– Jag tycker att det var en givande dag om den palliativa vården. Särskilt delen om det palliativa kvalitetsregistret och hur vi kan utveckla vården utifrån det. Jag tycker att avsnittet om stödteamet för Göteborgsområdet kändes för ”internt” för att vara ett VGR-perspektiv.

Anna FhagerAnna Fhager, sjuksköterska
Äldreomsorgen, Södra skärgården
– Jag tycker att det var en jättebra dag. Och det var väldigt bra att vår läkare var med också, att vi som arbetar tillsammans får höra samma saker. Palliativregistret var helt nytt för oss, men nu har vi så smått börjat använda det.

Rolf-Göran Åström, läkare
Primärvården, Södra skärgården
– Jag tyckte det var bra. Hade förväntat mig mer om palliativ behandling, men det handlade mycket om register och forskning – och jag insåg att vi skulle kunna ha en hel del nytta av registret. Bland annat kan det ge oss bättre koll på om den vård patienterna får är bra, och vad vi kan göra bättre.

Eva RybergEva Ryberg, verksamhetsutvecklare
Kirurgkliniken SU/Sahlgrenska
– En bra dag som väcker en massa tankar om hur man har det i den egna verksamheten. Jag tror det är bra med sådana här gemensamma sammankomster. I vårt verksamhetsområde ligger i vi uppstarten med att registrera, så det kändes väldigt positivt.


Sidan uppdaterad: 9 juli 2015