Nyheter

Väst
Fler förbättringsarbeten i lymfomprocessen

En ny informationsbroschyr till patienterna är under tryckning och uppdaterade sidor på webben är på gång. Ett arbete pågår med att förbättra kallelserna och nu startar nya förbättringsarbeten som ett resultat av arbetet med Upplevelseböcker i lymfomvården på Sahlgrenska.

Väst
Upplevelsebok förbättrar två cancerprocesser

Nu har arbetet med att förbättra MDS/AML/ALL- respektive leverprocessen med hjälp av metoden Upplevelseboken kommit igång på allvar. I maj hölls de första workshoparna, och ett antal förbättringsprojekt är redan i gång.