Bodil Dower leder nya satsningen "Livshändelsen att få cancer"

Sidan publicerades 2 januari 2013

En del cancerpatienter kan i vissa perioder vara räddare för kontakter med myndigheter än de är för sin sjukdom, säger Bodil Dower. Hon är projektledare för en ny satsning som kallas ”Livshändelsen att få cancer” och hon blir också central i arbetet med att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter i utvecklingen av cancervården i Västsverige.

Som ett resultat av det stora dialogmötet om en mer jämlik hälsa i cancervården i september startas nu bland annat projektet Livshändelsen att få cancer.

– Det handlar om att se hela livssituationen för den som fått cancer, säger Bodil Dower. Att utveckla olika samarbeten och lösa upp knutar för att göra livet lättare för patienter och närstående.

På dialogdagen var Bodil en av de patienter som var med och berättade om sina erfarenheter.

– Jag kände egentligen inte till Regionalt cancercentrum innan, berättar hon. Men genom en sköterska på lungmottagningen, SÄS fick jag kontakt med Ann-Sofi Isaksson, utvecklingsledare på RCC väst. Med stort intresse insåg jag att det finns en organisation som arbetar för att förbättra cancervården. Att få sin röst hörd, att bli lyssnad på, är som patient mycket värdefullt.

Bodil har tidigare studerat Hotel Management på Maxim´s Institut International under 3,5 år i Paris. Hon har sedan dess arbetat inom hotelverksamheten i Paris och Göteborg.
Hon är även författare till två böcker där hon skriver om sina tankar och känslor runt sjukdomen. De finns idag på vissa mottagningar med inspiration till andra cancerdrabbade att våga hoppas och att hitta nya vägar i tillfriskning.

Livet vändes upp och ner

2006 vändes Bodil Dowers liv upp och ner då hon fick det första cancerbeskedet. Det började med ett sarkom i spottkörteln som två år senare spred sig till lungorna.

Under sin sjukdoms- och behandlingstid fick hon kämpa både mot sin sjukdom och mot fyrkantighet inom olika myndigheter.

– Mina läkare ville att jag skulle koncentrera alla krafter på att bli frisk. Det sa åt mig att "nu är det allra viktigaste att du gör bra saker, att du har det bra med nära och kära".

Men det var ett råd som inte var så lätt att följa. Bodil fick uppleva de olika myndigheternas regelverk på gott och ont.

– I slutändan har jag ändå haft tur för trots motgångar så har problemen löst sig längs vägen. Det jobbiga är att "stå på sig", vilket man som drabbad inte alltid orkar.

Fånga fler röster

– I mitt arbete på Regionalt cancercentrum väst ska jag nu fånga upp fler röster och erfarenheter och genom nya samarbeten och nätverk få igång olika förbättringar.

En tanke är att samla fokusgrupper med patienter, närstående och handläggare från till exempel Försäkringskassa, Centrala studiestödsnämnden (CSN), arbetsförmedling, politik med flera.
– Det är viktigt att ta tillvara allas tankar och erfarenheter. De vill nog göra gott för den de möter, men ibland kan fyrkantiga regelverk och rutiner ställa till det.

Exempelvis kan man idag inte vara sjukskriven på halvtid och på andra halvan söka studiestöd- eller lån för att studera, men man kan arbeta och tjäna pengar på den aktiva delen.

– Från tidigare yrkeserfarenheter vet jag att genom lärdom av varandra kan vi förbättra på ett bra sätt. Som vår vision är för den goda cancervården: "För människors behov, genom människors samlade kompetens, med gemensamma resurser".

Cancer "mitt i livet"

En grupp Bodil särskilt kommer att fokusera på är de som får cancer "mitt i livet":

– Vi kommer att starta en förening eller ett nätverk som riktar sig till människor berörda av cancer "mitt i livet" (cirka 30-50 år). Ung cancer arbetar för dem som är yngre på ett fantastiskt sätt men det finns behov av att även göra något för de som är mitt i livet. Jobb och familj väcker särskilda frågor i relation till sjukdomen.

Ett nytt patientråd är ett annat av Bodils uppdrag:

– Planen är att inom ramen för Regionalt cancercentrum väst ha ett patientråd som ska kunna fungera som bollplank i utvecklingen av cancervården. I detta arbete kommer också Ingrid Kössler, som är patientföreträdare i RCC Västs styrgrupp, att vara engagerad.

Bodil ska också medverka i att ta fram en utbildning för patientföreträdare, berättar Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum väst.

– Det viktiga är här att det ska bli en utbildning som utgår från vad patienterna själva känner att de behöver för att kunna ta plats, säger han. Vi ska inte "strömlinjeforma" dem eller göra dem till en gisslan i systemet.

Nils Conradi är väldigt glad över att Bodil Dower nu kommer att bidra i utvecklingen av cancervården:

– Bodil har mycket viktiga erfarenheter som vi kommer att ha stor nytta av.

Själv ser Bodil Dower på det nya uppdraget med stor entusiasm:

– Att få vara med och arbeta för en bättre cancervård känns oerhört meningsfullt, säger hon.

Text och foto: Lasse Nyman