Nyheter

Väst
Film berättar om Cytburken

En film som berättar om fördelarna med Cytburken finns nu publicerad här på rccvast.se.

Väst
Premiär för ny utbildning för kontaktsjuksköterskor

Förväntan och engagemang är nog de två ord som bäst beskriver stämningen bland de 16 sjuksköterskor från den västsvenska cancervården som häromdagen samlades för introduktionsträff för den nya utbildningen för kontaktsjuksköterskor.

Väst
Bodil Dower leder nya satsningen "Livshändelsen att få cancer"

En del cancerpatienter kan i vissa perioder vara räddare för kontakter med myndigheter än de är för sin sjukdom, säger Bodil Dower. Hon är projektledare för en ny satsning som kallas ”Livshändelsen att få cancer” och hon blir också central i arbetet med att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter i utvecklingen av cancervården i Västsverige.