Rosa Boken – samlad information för patienter med bröstcancer

Sidan publicerades 22 februari 2013

En bok som sammanfattar viktig information kring sjukdom och behandling av bröstcancer – som ett stöd under hela behandlingstiden. Det är ambitionen med Rosa Boken som arbetats fram i processgruppen för bröstcancervården.


I de nya riktlinjerna för bröstcanceruppföljning förändras uppföljningen för kvinnor som behandlats för bröstcancer. Kopplat till detta vill processgruppen förbättra den information som kvinnorna får.

Bild på exemplar av rosa boken

Med inspiration från hur man arbetat i Södra sjukvårdsregionen har processgruppen satt samman Rosa Boken.

– Vår tanke är att den här ska delas ut till kvinnorna i samband med att de får diagnosen bröstcancer, säger Zakaria Einbeigi som tillsammans med Stig Holmberg är regional processägare för bröstcancerprocessen. All information är inte aktuell just då, men vi tror att det är bra att ha informationen samlad.

Representanter för bröstcancerföreningar har varit med under arbetet och gett sina synpunkter på hur informationen bör vara utformad.

– Det har varit mycket värdefullt, säger Stig Holmberg. Vi strävar efter att det ska bli en lättillgänglig och användbar information som kan svara på många av de vanligaste frågorna.

Rosa Boken trycks genom Regionalt cancercentrum västs försorg upp i en upplaga som motsvarar ungefär ett års förbrukning. Den kommer att distribueras ut till berörda sjukhus.