Ny njurcancermottagning samlar urologi och onkologi

Sidan publicerades 5 februari 2013

En mottagning som samlar urologisk och onkologisk kompetens planeras på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningen ska förbättra vården för patienter som har njurcancer med metastaser. Det här blir den första mottagningen i sitt slag, berättar urologen Sven Lundstam och uro-onkologen Karin Braide, regionala processägare som arbetar med utvecklingen av njurcancervården.

Omkring 1 000 personer får varje år diagnosen njurcancer i Sverige. I västra Sverige handlar det om runt 200 om året. Njurcancer förekommer i alla åldrar, från tonåren och uppåt, men de flesta är mellan 60 och 80 år. 60 procent av dem är män och 40 procent kvinnor.

Karin Braide och Sven Lundstam

– Hos de flesta av våra patienter finns cancern enbart i njuren och då kan vi med kirurgi bota mellan 80 och 90 procent, säger Sven Lundstam. Men ungefär en femtedel har när de får sin diagnos en spridd sjukdom, med metastaser i andra delar av kroppen. En del av de patienter som vi opererat för lokaliserad sjukdom får metastaser under uppföljningen, vanligen inom 5 år, men ibland senare.

Även när cancern är spridd kan kirurgi hjälpa, men länge var möjligheterna att komplettera med onkologisk behandling små.

– Sedan 20 år har vi använt interferon, en immunstärkande behandling, berättar Karin Braide. Men det är bara en mindre andel av patienterna som har nytta av den.

Sedan 2006 har dock en ny typ av läkemedel lanserats som kan ”svälta ut tumören” genom att blodtillförseln stryps.

– Det har visat sig att denna behandling lämpar sig väl för just njurcancer där vi tidigare inte haft stor tillgång till cytostatika, säger Karin Braide. Hos tre fjärdedelar av de aktuella patienterna går tumörerna tillbaka.

Mer komplex behandling

En bromsmedicin för njurcancer alltså, som ökar överlevnaden för en liten grupp patienter med svår sjukdom.

– Till en början hade vi ett läkemedel att arbeta med men sedan 2006 har det tillkommit 6 olika målriktade läkemedel och nya är på väg. Det innebär nya möjligheter men innebär att behandlingen blir mer och mer komplex, säger Sven Lundstam. Det blir allt svårare som urolog att vara uppdaterad på dessa onkologiska behandlingar. Vi vill därför skapa en mottagning med ett närmare samarbete mellan urologi och onkologi.

Sedan en tid har en multidisciplinär konferens införts på Sahlgrenska där urolog, onkolog, röntgenläkare och specialistsjuksköterskor diskuterar patienter med avancerad sjukdom, till exempel där cancern är spridd utanför njurarna. Med videoteknik får nu sjukhus runt om i regionen möjlighet att delta.

– Det här innebär på sikt att vi får en mer likartad bedömning av patienterna i hela området, säger Sven Lundstam.

Samlade kompetenser

Istället för att patienten skickas mellan urologi och onkologi kommer man på den nya mottagningen att möta all expertis på samma enhet.

Fyra specialistsjuksköterskor kommer att möta patienterna. Onkolog- och urologläkare kommer att vara knutna till mottagningen. Det handlar bland annat om kontroller för att följa upp och utvärdera behandlingen med de nya läkemedlen, eventuella byten av preparat och uppföljning av biverkningar.

– Vi har mycket engagerade sjuksköterskor som ger patienterna ett väldigt gott stöd, bland annat när det gäller att lära sig att hantera olika biverkningar, säger Sven Lundstam. Ofta har man som patient en närmare relation till sin sjuksköterska än till läkaren.

Kompetenscentrum

Målgruppen är ett 60-tal patienter i regionen, som på det här viset alla kommer att få en lika god behandling, med tätt samarbete mellan onkologi och urologi.

– På sikt hoppas vi föra ut det här sättet att arbeta till andra sjukhus, så att patienter kan få sina kontroller gjorda närmare sin hemort, säger Sven Lundstam.

– Vi räknar också med att mottagningen blir ett kompetenscentrum för övriga sjukhus i regionen, säger Karin Braide.

Beslut om den nya mottagningen togs i december i fjol och man hoppas komma igång före sommaren.