Nyheter

Väst
Rosa Boken – samlad information för patienter med bröstcancer

En bok som sammanfattar viktig information kring sjukdom och behandling av bröstcancer – som ett stöd under hela behandlingstiden. Det är ambitionen med Rosa Boken som arbetats fram i processgruppen för bröstcancervården.

Väst
Västsvenska satsningar på välbesökt nationell inspirationsdag

Runt 300 personer engagerade i den svenska cancervården mötte upp när SKL och Socialdepartementet bjöd in till inspirationsdag. Ett fullspäckat program bjöd på presentationer från hela landet. Västra Sverige bidrog bland annat med berättelser om hur patienterfarenheter fångas upp via Upplevelseboken, cancerrehabilitering, ny teknik som kortar väntetider i hudcancervården och nya sätt att se på vårdprocesserna genom systemdynamisk modulering.

Väst
Ny information om fast vårdkontakt och second opinion

Vårdpersonal ska informera patienter om rätten till fast vårdkontakt och ny medicinsk bedömning. Cancervården har en ambition att vara patientfokuserad. Nu finns här ny information för att de som möter cancerpatienter ska bli extra bra på att informera.

Väst
Intressanta samtal på välbesökt kolposkopistseminarium

Hur ska olika former av cellförändringar utredas och behandlas? När ska man ta bort förändringen och när är det bättre att vänta och se? Det blev många intressanta samtal när ett 70-tal medarbetare från den västsvenska vården nyligen samlades till kolposkopistseminarium arrangerat av Regionalt cancercentrum väst.

Väst
Ny njurcancermottagning samlar urologi och onkologi

En mottagning som samlar urologisk och onkologisk kompetens planeras på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningen ska förbättra vården för patienter som har njurcancer med metastaser. Det här blir den första mottagningen i sitt slag, berättar urologen Sven Lundstam och uro-onkologen Karin Braide, regionala processägare som arbetar med utvecklingen av njurcancervården.