24
MAJ
2013

Väst

Teledermatologiutveckling i väst får Guldskalpellen

Det västsvenska utvecklingsprojekt som med ny smart användning av en smartphone lyckats förkorta väntetiden till diagnos och behandling i hudcancervården får nu Guldskalpellen som årets förnyare i den svenska vården.


15
MAJ
2013

Väst

Kunskapsseminarium om nya riktlinjer för cancervård

I ett kunskapsseminarium nyligen mötte Socialstyrelsen representanter för den västsvenska vården. I fokus stod de nya nationella riktlinjerna för bröst-, prostata- och kolorektalcancervården. Riktlinjerna har presenterats i en preliminär utgåva, och seminariet var en del i remissarbetet.


8
MAJ
2013

Väst

Viktiga klarlägganden kring vaccination av unga kvinnor

Björn Strander, regional processägare för cervixcancerscreening och ordförande, Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention, har tillsammans med andra ledande företrädare för cancervården, skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet . Frågor kring vaccinationerna mot livmoderhalscancer behövde rätas ut.


6
MAJ
2013

Väst

Cellprovsveckan ska få fler att ta cellprov

När kampanjen "Ta med en vän" avslutades i april 2012 hade antalet tagna cellprov bland kvinnorna i nordöstra Göteborg ökat med 42 procent. Nu sprids arbetet med att öka cellprovstagningen till att omfatta hela Västra Götalandsregionen och Halland under den särskilda Cellprovsveckan, som äger rum vecka 20, mellan den 13-17 maj.


24
APR
2013

Väst

Stort intresse för Västsvenska bröstcancerdagarna

Fler än någonsin förut kom till årets Västsvenska bröstcancerdagar. De runt 120 mötesdeltagarna fick bland annat senaste nytt om de nationella riktlinjerna och om hur bröstcancer ska följas upp i regionen.


23
APR
2013

Väst

Allt färre västsvenska kvinnor insjuknar i livmoderhalscancer

Antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer minskar i Västsverige samtidigt som allt fler deltar i den organiserade cellprovtagningen.


17
APR
2013

Väst

Första mötet med patient- och närståendeföreträdarråd

Det nybildade patient- och närståendeföreträdarrådet (PNP-rådet) inom Regionalt cancercentrum väst har nu haft sitt första möte.

Väst

Mammografiprojekt ordnar lunch med mingel i Kortedala

Hur ska man få fler kvinnor i de nordöstra delarna av Göteborg att komma till mammografiundersökninagrna? Det är huvudfrågan för ett projekt för ökat deltagande som drivs av Angereds Närsjukhus, Unilabs och Regionalt cancercentrum väst.


18
MAR
2013

Väst

Ungdomar i film: Skapa ungdomsavdelningar!

Lisa Aaro har tillsammans med fyra kompisar gjort en film som tar upp behovet av särskilda avdelningar för ungdomar inom cancervården.


15
MAR
2013

Väst

Film vill uppmärksamma på gynekologisk cancer

Symtom av äggstockscancer är diffusa.Ta symtom på allvar. Sök hjälp i tid. Det är budskapet i en film som Nätverket mot gynekologisk cancer nu presenterar.


6
MAR
2013

Väst

Lyckade utbildningsdagar kring palliativt vårdprogram

Under sex utbildningsdagar hösten 2012 och i början av 2013 har runt 700 medarbetare i den västsvenska hälso- och sjukvården stiftat närmare bekantskap med det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård och med Svenska palliativregistret.

Väst

Nationell utvärdering av cancervård från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utvärderat bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancervård som publicerades 2007.


5
MAR
2013

Väst

Välbesökt och fullmatad dag med kuratorsnätverk

Nätverket av kuratorer inom den västsvenska cancervården fick ta del av ett fullmatat program när man nyligen samlades till en heldagskonferens i Göteborg.

Väst

Andreas Hellström en av fyra ”Vinnvård Fellows”

Chalmersforskaren Andreas Hellström, som tillsammans med sina kollegor på CHI är djupt engagerad i utvecklingen av Regionalt cancercentrum väst, är en av fyra forskare som ska hjälpa till att skapa hållbara förbättringar inom vård och omsorg.


22
FEB
2013

Väst

Rosa Boken – samlad information för patienter med bröstcancer

En bok som sammanfattar viktig information kring sjukdom och behandling av bröstcancer – som ett stöd under hela behandlingstiden. Det är ambitionen med Rosa Boken som arbetats fram i processgruppen för bröstcancervården.

Väst

Västsvenska satsningar på välbesökt nationell inspirationsdag

Runt 300 personer engagerade i den svenska cancervården mötte upp när SKL och Socialdepartementet bjöd in till inspirationsdag. Ett fullspäckat program bjöd på presentationer från hela landet. Västra Sverige bidrog bland annat med berättelser om hur patienterfarenheter fångas upp via Upplevelseboken, cancerrehabilitering, ny teknik som kortar väntetider i hudcancervården och nya sätt att se på vårdprocesserna genom systemdynamisk modulering.


13
FEB
2013

Väst

Ny information om fast vårdkontakt och second opinion

Vårdpersonal ska informera patienter om rätten till fast vårdkontakt och ny medicinsk bedömning. Cancervården har en ambition att vara patientfokuserad. Nu finns här ny information för att de som möter cancerpatienter ska bli extra bra på att informera.


7
FEB
2013

Väst

Intressanta samtal på välbesökt kolposkopistseminarium

Hur ska olika former av cellförändringar utredas och behandlas? När ska man ta bort förändringen och när är det bättre att vänta och se? Det blev många intressanta samtal när ett 70-tal medarbetare från den västsvenska vården nyligen samlades till kolposkopistseminarium arrangerat av Regionalt cancercentrum väst.


5
FEB
2013

Väst

Ny njurcancermottagning samlar urologi och onkologi

En mottagning som samlar urologisk och onkologisk kompetens planeras på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningen ska förbättra vården för patienter som har njurcancer med metastaser. Det här blir den första mottagningen i sitt slag, berättar urologen Sven Lundstam och uro-onkologen Karin Braide, regionala processägare som arbetar med utvecklingen av njurcancervården.


28
JAN
2013

Väst

Film berättar om Cytburken

En film som berättar om fördelarna med Cytburken finns nu publicerad här på rccvast.se.